Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

TNF-alfaremmers: geen verhoogd risico op infecties

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 11-11-2011
Behandeling met TNF-alfaremmers geeft geen verhoogd risico op ziekenhuisopname wegens een ernstige infectie in vergelijking met een behandeling met niet-biologicals. Wel verschilt dit risico tussen TNF-alfaremmers onderling.

Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association.

Hoewel TNF-alfaremmers in toenemende mate gebruikt worden in plaats van niet-biologicals, is hun veiligheidsprofiel nog niet volledig in kaart gebracht. Daarom wilden de onderzoekers te weten komen of deze middelen, vergeleken met niet-biologicals, het risico op ziekenhuisopnames ten gevolge van ernstige infecties verhogen.

Om dat uit te zoeken voerden de onderzoekers een retrospectieve cohortstudie uit over de periode 1998-2007. Daarin keken ze naar patiënten met reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekten, psoriasis, psoriatische artritis of ankyloserende spondylitis.

De primaire uitkomstmaat van het onderzoek was ziekenhuisopname vanwege een ernstige infectie gedurende de eerste twaalf maanden na starten van een TNF-alfaremmer of een niet-biological.

In de studie participeerden in totaal 10484 RA-patiënten, 2323 patiënten met inflammatoire darmziekten en 3215 patiënten met psoriasis en spondylartropathie.

In totaal kwamen 1172 ernstige infecties voor, de meeste daarvan (53%) betroffen longontstekingen en infecties van de huid en weke delen. De kans op ziekenhuisopname ten gevolge van een ernstige infectie was bij gebruik van een TNF-alfaremmer even groot als bij gebruik van een niet-biological. Dit gold voor alle drie de groepen.

Wel bleek uit het onderzoek een verschil in risico tussen verschillende TNF-alfaremmers bij RA-patiënten. Infliximab gaf een significant hoger risico ziekenhuisopname wegens een ernstige infectie in vergelijking met etanercept en adalimumab.

Document acties

Back to top