Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sunitinibresistentie door inkapseling in de cel

PW Magazine 48, jaar 2011 - 30-11-2011
De tyrosinekinaseremmer sunitinib verliest zijn werking in het lichaam doordat het in kleine blaasjes in de cel wordt opgeslagen. Dit blijkt uit onderzoek van het VUmc Cancer Center Amsterdam [Clin Cancer Res. E-publicatie Gotink et al. 6 oktober 2011]. Drie vragen aan prof. dr. Henk Verheul.

Waarom vindt inkapseling plaats?

“Omdat sunitinib over chemische eigenschappen beschikt om gemakkelijk door de wand van de blaasjes heen te gaan. Eenmaal in de blaasjes wordt het door het zure milieu zodanig veranderd, dat het niet meer makkelijk de wand van die blaasjes de andere kant op kan passeren.”

Hoe snel gebeurt dat?

“We weten niet hoe snel dit gebeurt bij de patiënt, maar in een kweekbakje zien we al binnen enkele dagen opslag in de blaasjes. Het blijkt overigens dat zowel gezonde cellen als tumorcellen in staat zijn sunitinib op te slaan in lysosomen. Dit mechanisme van resistentie is tijdelijk, want zodra de behandeling wordt gestopt, neemt het aantal blaasjes en daarmee de resistentie weer af.”

En wat dan?

“Patiënten met tumoren die niet goed meer reageren op sunitinib, hebben wellicht baat bij een behandelpauze. Tijdens zo’n pauze neemt het aantal blaasjes af en kan na enige tijd opnieuw succesvol worden gestart met het middel. Het is wellicht ook mogelijk om de vorming van blaasjes tegen te gaan. We weten alleen nog niet hoe. Wellicht kunnen we door de zuurgraad te veranderen de functie van de blaasjes verstoren, waardoor ze minder makkelijk sunitinib kunnen opslaan.”

Document acties

Back to top