Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Step-up bij beginnende maagklachten

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011
Behandeling van patiënten met beginnende maagklachten is het kosteneffectiefst als gekozen wordt voor een step-upbehandeling. Dit concludeert biomedisch gezondheidswetenschapper Corine van Marrewijk in haar promotieonderzoek. Drie vragen aan Van Marrewijk.

Waarom dit onderzoek?

“De Gezondheidsraad stelde dat er onvoldoende bewijs was voor de behandeling van beginnende maagklachten. De richtlijnen waren vooral gebaseerd op mensen met aanhoudende klachten. In de praktijk wordt vaak gestart met protonpompremmers, maar niet duidelijk was of dit het meest kosteneffectief is.”

Wat houdt de step-upbehandeling in?

“Bij deze behandeling wordt achtereenvolgens behandeld met antacida, H2-antagonisten en protonpompremmers. Bij step-down wordt juist gestart met protonpompremmers. Wij hebben deze twee strategieën vergeleken bij 664 patiënten. Na een half jaar bleek in beide groepen 70% van de mensen in voldoende mate verminderde klachten te hebben. Na een jaar was dit percentage 50% voor beide groepen. Je zag dus geen verschil in behandelsucces tussen beide strategieën.”

 

En het verschil in kosten?

“We hebben onder meer de medische kosten onderzocht. Hieronder vallen de gebruikte maaggerelateerde medicatie, de consulten van huisartsen en specialisten en de diagnostische testen. De medische kosten voor de step-upbenadering bedroegen na een half jaar € 228 en voor de step-down € 245. Na een jaar was dit respectievelijk €305 en € 349. De verschillen waren significant en dus heeft de step-upbenadering een duidelijke voorkeur. Een kanttekening is dat we voor het onderzoek het specialité van de protonpompremmer pantoprazol hebben gebruikt. Als we generiek zouden gebruiken, dan is het verschil in kosten minimaal. Toch pleit ik voor de step-upbenadering, omdat je moet streven naar een minimale interventie en voor protonpomp­remmers zijn ernstigere bijwerkingen beschreven, zoals pneumonie.”

Document acties

Back to top