Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Statine helpt kwart patiënten met acute myeloïde leukemie

PW Magazine 44, jaar 2011 - 04-11-2011
Acute myeloïde leukemie (AML) kan effectiever bestreden worden wanneer aan de behandeling met chemotherapie of een farnesyltransferaseremmer een statine wordt toegevoegd. Dat concludeert Karen van der Weide in haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Drie vragen aan Van der Weide.

Wat is de aanleiding van uw studie?

“Bekend was dat leukemische cellen van AML-patiënten een verhoogd cholesterolmetabolisme laten zien. Het idee ontstond daarom leukemische cellen met statines te behandelen.”

Wat heeft u gevonden?

“Sommige beenmergmonsters van AML-patiënten blijken gevoelig voor medebehandeling met statines, andere monsters niet. We hebben toen de biochemische oorzaak hiervan in kaart gebracht. Ook hebben we gevonden dat een combinatie van statines met een farnesyltransferaseremmer tot meer celdood van AML-cellen leidt dan gebruik van statines alleen. Met de gebruikte technieken kunnen we gevoelige van ongevoelige cellen onderscheiden en kunnen we voorspellen welke patiënten baat hebben bij medebehandeling met statines. In een kwart van de patiënten behandeld met statines vonden we een remming van het proces dat volgens onze resultaten een deel van het verschil in respons tussen patiënten verklaart. Dit suggereert dat bij deze patiënten medebehandeling met statines de meeste potentie heeft.”

Alle AML-patiënten een statine erbij?

“Nee. De statinedosis die we gebruikten ligt vijftien tot dertig keer hoger dan de dosis die patiënten bij hypercholesterolemie slikken. Hoewel deze hoge dosis geen ernstige bijwerkingen gaf, is het niet raadzaam alle AML-patiënten statines voor te schrijven. Bovendien is dit een behoorlijk aantal pillen.”

Document acties

Back to top