Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Seizoensvariatie afstotingsmiddelen

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011
De bloedspiegels van de immunosuppressiva sirolimus en tacrolimus laten gedurende het jaar een cyclische variatie zien.

De spiegels waren significant lager in de zomermaanden vergeleken met de wintermaanden. De variatie correleert met de zonlichtafhankelijke verschillen in vitamine-D-spiegels, die vooral in noordelijke landen een belangrijke factor zijn. Dit blijkt uit Zweeds onderzoek [Drug Metab Dispos. E-publicatie Lindh et al. 24 februari 2011].Beide middelen zijn substraten voor CYP3A4. Uit in-vitro-gegevens blijkt dat vitamine D de expressie van CYP3A4 omhoogreguleert. Voor mycofenolzuur, geen substraat voor CYP3A4, was geen verschil in spiegels waarneembaar. Ook niet voor het substraat ciclosporine, maar dit kwam volgens de auteurs doordat metabolieten met de immunoassay reageerden.

Document acties

Back to top