Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schorsing orale buflomedilpreparaten

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 02-06-2011
Het CHMP schorst de handelsvergunning van orale preparaten met buflomedil (Loftyl) vanwege een hoog risico op cardio- en neurotoxiciteit, vooral na overdosering en misbruik. Dit doet het comité op basis van een Franse baten/risicoanalyse en andere klinische studies.

Het CHMP herevalueert de schorsing bij afronding van de volledige veiligheidsevaluatie, waarin ook injectie­oplossingen buflomedil worden meege­nomen. Maatregelen om overdosering te beperken bleken onvoldoende effectief. Ook werd de beperkte werkzaamheid van dit middel meegewogen. Buflomedil is bedoeld voor ernstige doorbloedingsstoornissen in de benen (perifeer arterieel occlusieve vaat­ziekte of claudicatio intermittens), in aanvulling op andere adequate medische behandeling inclusief behandeling met plaatjesaggregatieremmers. Zo’n duizend patiënten in Nederland gebruiken Loftyl. De problemen die zich in Frankrijk met buflomedil voordeden zijn in Nederland niet gezien. Injectieoplossingen buflomedil zijn in Nederland niet geregistreerd. Het CHMP adviseert artsen om de behandeling bij de patiënten te richten op onderliggende gezondheidsproblemen, zoals diabetes en hoge bloeddruk.

Document acties

Back to top