Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers: groen licht voor doorstart LSP

Overgang naar Servicecentrum Zorg Communicatie

PW Magazine 38, jaar 2011 - 16-09-2011
Minister Edith Schippers (VWS) geeft groen licht aan de doorstart van het Landelijk Schakelpunt (LSP). In een brief aan de Tweede Kamer steunt de minister het plan om hiervoor zorgaanbieders zelf de verantwoordelijkheid voor een nieuw servicecentrum te geven.
Schippers: groen licht voor doorstart LSP

De Eerste Kamer wees in het afgelopen voorjaar de invoering van het landelijke Elektronisch Patiëntendossier (EPD) definitief af. De Senaat ging bovendien akkoord met een motie die elke medewerking van het Rijk aan het EPD beëindigt.

Eerder al maakten de huisartsen- en apothekerskoepels KNMP, VHN, LHV, NHG en NVZA aan expertisecentrum Nictiz duidelijk te streven naar de overgang van het huidige LSP naar het te vormen Servicecentrum Zorg Communicatie (SZC). Dit zou een neutrale, niet op winst gerichte, organisatie moeten zijn.

De zorgkoepels willen de infrastructuur die er nu al is benutten. Zij verwachten binnen afzienbare tijd met Nictiz te komen tot een aanpak die zowel patiëntenzorg, veiligheid als wet- en regelgeving recht doet. KNMP-leden ontvangen op korte termijn meer informatie per post. “Wij vragen leden hieraan extra aandacht te besteden”, zegt woordvoerder Rob Sebes.

Sluiting van het huidige LSP heeft volgens alle betrokkenen ernstige gevolgen voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en de elektronische communicatie tussen zorgverleners. Daarom is een tijdige overdracht belangrijk. Als dit niet is geregeld, moeten zorgaanbieders terugvallen op oudere systemen.

Overeenkomsten

Nictiz meent dat voor de exploitatie van het SZC tussen de € 7,2 en € 10 miljoen nodig is. Dat geld kan worden opgebracht via abonnementen die weer in de zorgproducten worden verrekend. Nictiz stelt dat het uiterlijk 1 november al de garantie moet hebben voor 70% van dit bedrag om een goede overdracht te kunnen regelen. Eind september zegt Nictiz alle bestaande overeenkomsten met zorgverleners op.

Nictiz heeft een aantal voorwaarden gesteld aan een doorstart van het LSP. Zo moet een ‘neutrale’ partij het stokje overnemen. Zorgverleners en consumenten dienen de koers te bepalen. Verder moet de nieuwe opzet volledig aan de wettelijke eisen voldoen.

Minister Schippers is van plan nog dit jaar alle burgers middels een huis-aan-huis-brief en bekendmakingen in bladen te informeren over de gang van zaken rond het LSP. Daarvoor trekt zij een bedrag van € 2,5 miljoen uit. Nictiz zal in ieder geval tijdens en na deze campagne het klantenloket geopend houden.

Document acties

Back to top