Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Relatie vitamine D en retinopathie

PW Magazine 31 / 32, jaar 2011 - 05-08-2011
Vitamine-D-deficiëntie (VDD) houdt verband met een verhoogde kans op retinopathie bij kinderen en adolescenten met diabetes type 1.

Dit blijkt uit een onderzoek bij ruim vijfhonderd deelnemers van 8-20 jaar [Diabetes Care 2011;34:1400-02]. De prevalentie van retinopathie bij deelnemers met en zonder VDD was respectievelijk 18% en 9%. Op basis van logistieke regressieanalyse hield retinopathie verband met VDD (odds ratio (OR) 2,12), diabetesduur (OR 1,13) en HbA1c (OR 1,24). Een oorzakelijk verband tussen vitamine-D-deficiëntie en retinopathie staat hiermee nog niet vast. De auteurs denken dat het inflammatoire effect van VDD en het nadelige effect ervan op angiogenese mogelijk bijdraagt aan vroege vaatschade in de retina.

Document acties

Back to top