Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Relatie NZa en KNMP op dieptepunt

PW Magazine 37, jaar 2010 - 10-09-2010
De KNMP moet zélf aantonen dat het preferentiebeleid de apotheekzorg verslechtert.

Dat stelt de NZa in een schriftelijke reactie op de KNMP-kritiek op de Monitor farmacie: ‘wij ontvangen daar graag bewijzen van’.

Volgens de KNMP bagatelliseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ernstige gevolgen van het preferentiebeleid voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de farmaceutische zorg. In de onlangs gepubliceerde Monitor farmacie 2010 – een nulmeting van de markt voor extramurale farmacie – meldt de NZa namelijk geen signalen te hebben ontvangen van afgenomen kwaliteit. Volgens de zorgautoriteit ‘kan dit te maken hebben met het feit dat kwaliteit in de apotheken niet transparant, laat staan te vergelijken is. Wij ontvangen van de KNMP graag een bewijs van het tegendeel, als dat feitelijk te onderbouwen is’, zo laat de zorgautoriteit weten in een reactie op de kritiek- en verbeterpunten naar aanleiding van de Monitor farmacie, die zij heeft ontvangen van de KNMP. Het belangrijkste kritiekpunt van de apothekers is dat het beeld dat de zorgautoriteit schetst van de extramurale farmacie weinig te maken heeft met de realiteit.

De frustratie bij de KNMP over deze Monitor en de werkwijze van de NZa in het algemeen werd vorige week compleet met de publicatie van een persbericht. De apothekers stellen hierin dat de marktmeester ‘niet naar behoren functioneert’. Te vaak zou de NZa de kant van de zorgverzekeraars kiezen en ook zou zij geen oog hebben voor de waarde van apothekers.

Een ander belangrijk kritiekpunt van de KNMP op de Monitor is dat de NZa daarin stelt dat er te veel apotheken zijn. Volgens de KNMP is er vanwege de toenemende zorgvraag juist een tekort aan openbaar apothekers. De zorgautoriteit houdt vol dat dit onjuist is. ‘Deze bewering zou gestaafd moeten worden met een wachttijdenonderzoek. Bovendien hebben wij geen signalen ontvangen dat er sprake is van wachttijden in de apotheek door een tekort aan apothekers.’

De NZa geeft verder aan open te staan voor de verbeterpunten die zij heeft ontvangen van de KNMP. Als deze naar verwachting van de marktmeester zullen leiden tot waarborging of verbetering van de consumentenbelangen, dan zal zij daarmee rekening houden. De KNMP ontvangt spoedig een uitgebreid antwoord van de NZa.

Document acties

Back to top