Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Prebiotica helpen prematuren

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011
Een prebioticamengsel dat in voldoende hoeveelheid en duur wordt gegeven aan te vroeg geboren kinderen, leidt tot minder infecties veroorzaakt door bacteriën uit de darm.

Dit blijkt uit promotieonderzoek van kinderarts in opleiding Ilse Westerbeek aan de VU Amsterdam. Omdat het maagdarmkanaal en het afweersysteem van prematuren nog niet volledig ontwikkeld is, hebben zij een grotere kans op (ernstige) infecties. Breedspectrumantibiotica kunnen dit gunstige effect van prebiotica echter tenietdoen. Westerbeek beveelt daarom aan bij de toediening van antibiotica aan prematuren de mogelijke nadelige effecten daarvan niet uit het oog te verliezen. Zij promoveerde op 26 oktober 2011.

Document acties

Back to top