Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Pillen en Praten biedt compleet antirookprogramma

PW Magazine 04, jaar 2011 - 20-01-2011
Apotheek Pillen en Praten biedt als hoofdcontractant een stoppen met roken-programma inclusief begeleiding en farmacotherapie. Het is de eerste apotheek die zich als hoofdcontractant bij zorgverzekeraar CZ heeft gemeld.
Pillen en Praten biedt compleet antirookprogramma

Apothekers kunnen als zorgverlener een stoppen met roken-programma aanbieden inclusief farmacologische ondersteuning. Volgens apotheker Sonja Keizers van apotheek Pillen en Praten in Den Haag zijn apothekers bij uitstek geschikt om als hoofdcontractant op te treden. “Ik ben benieuwd hoe andere zorgverleners, zoals Stivoro en GGD, de farmacotherapie gaan verzorgen.”

Keizers verwacht binnen enkele weken een contract te tekenen met CZ – de dominante zorgverzekeraar van haar apotheek – voor een stoppen met roken-programma. Ze werkt volgens het programma Stimedic Intensief, één van de evicidence-based methodes die beschreven staan in de CBO-richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving. De behandeling bestaat uit een intensieve gedragsmatige ondersteuning op verschillende contactmomenten, indien nodig aangevuld met nicotinevervangers – kauwgom en pleisters – of receptgeneesmiddelen.

Tarief

Keizers is de eerste apotheker die zich als hoofdcontractant met een rookprogramma heeft gemeld bij CZ. Dat nog geen andere apothekers met een bod zijn gekomen, heeft ongetwijfeld te maken met de late verschijning van de NZa-beleidsregel Stoppen met Rokenprogramma in december. Maarten Loof, zorginkoper farmacie bij CZ: “We krijgen wel veel vragen van apothekers over hoe zij geneesmiddelen binnen een stoppen met roken-programma kunnen declareren. Maar Pillen en Praten is de eerste apotheek met een compleet aanbod.” Loof beaamt dat apothekers, naast huisartsen en bijvoorbeeld Stivoro, een prima positie hebben voor het aanbieden van een stoppen met roken-programma. “De koppeling met farmaceutische zorg biedt apothekers natuurlijk een goede kans.”

CZ en Keizers zijn in overleg over een tarief voor de begeleiding van patiënten die willen stoppen met roken. Keizers verwacht dat het tarief onderdeel zal uitmaken van eerdere afspraken die zij maakte met CZ. Sinds 2010 draagt zij namelijk alle inkoopvoordelen over aan deze zorgverzekeraar in ruil voor een hogere receptregelvergoeding. Daarvoor levert zij extra zorg, zoals medicatiegesprekken en therapietrouwbegeleiding.

Document acties

Reacties

Anoniem
20-01-2011 18:50
zegt:

Dank voor deze info. Prima initiatief. Erg collegiaal en zeer sympathiek. Succespercentage 20%. Vraag mag rustig worden gesteld wat de ratio is achter deze beslissing om dit op te nemen in de basisverzekering. Stoppen met roken spaart de roker de kosten van het roken uit en hulpmiddelen zijn dan ook navenant geprijsd. Raadsel is dan ook waarom niet-rokers te maken krijgen met een premie verhoging om rokers financieel te bevoordelen; de uitgespaarde gelden aan roken blijven immers bij de rokers. En met 20% succesratio toch een verplichte vergoeding in de wacht slepen zal menig farmaceutische bedrijf de wenkbrauwen fronsen; voor minder dan 50% krijgt men geen registratie. De ene pil is de andere niet en de ene lobby doet het duidelijk beter dan de andere.
Eerst zien of CZ ook andere apotheken gaat honoreren voor dezelfde inzet als haar schaamlap "pillen en praten" en daarna of de andere zorgverzekeraars bereid zijn uberhaupt te antwoorden op een verzoek tot een gesprek hierover. Tot nu toe weigert ook CZ te praten over het NZa initiatief de K&B de wereld uit te helpen tegen een normale vergoeding voor de prestaties van een goede apotheek. 1 zwaluw maakt duidelijk nog geen voorjaar en dat al ruim 1 jaar lang. De winter blijft maar voortduren.

Anoniem
21-01-2011 19:52
zegt:

Er komt binnenkort een wijziging in de vergoeding aan; ziektelast wordt bepalend voor opname in basispakket.

Antwoorden op kamervragen:

1. Klopt het dat het kabinet aandoeningen met een lage ziektelast wil overhevelen naar aanvullende verzekeringen? 1)
Verzekerde prestaties gericht op de behandeling van aandoeningen met een lage ziektelast worden uit het basispakket verwijderd. Dit is nodig om de zorg betaalbaar te houden. Vanaf 2015 moet dit leiden tot een structurele besparing van € 1,3 miljard. Of en in hoeverre dergelijke prestaties worden opgenomen in aanvullende verzekeringen is een zaak van de zorgverzekeraars. De regering beslist niet over de samenstelling van aanvullende verzekeringen.

Onder welke ziektelast zal roken vallen? En stoppen met roken dan?

Hoeveel mensen zullen dan een aanvullende verzekering nemen met daarbij een vragenlijst van de verzekeraar met o.a. de vraag of u rookt?

Dit krijg met een "visie" door de "experts" van VWS die beperkt blijft tot de waan van de dag en de lengte van een jaar.

Back to top