Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Pharmacom: nu ook nierfunctiewaarden

Tevens minder bewakingssignalen

PW Magazine 07, jaar 2011 - 18-02-2011
Apotheekmedewerkers die met het apotheeksysteem Pharmacom werken, kunnen gebruikmaken van nierfunctiewaarden in de medicatiebewaking. Sinds kort kan met de nieuwe module de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR-waarde) worden geraadpleegd.
Pharmacom: nu ook nierfunctiewaarden

De module geeft afhandelingsadviezen bij mensen met de contra-indicatie nierfunctiestoornissen. Daarnaast zorgt de nieuwe module ervoor dat minder bewakingssignalen worden getoond waardoor apotheekmedewerkers alerter zullen reageren op signalen die wel verschijnen. Als de eGFR-waarde namelijk recent is, en er geen interventie van de apotheek hoeft plaats te vinden, toont het systeem geen signaal meer.

Chris Tromp, apotheker medicatiebewaking bij Stichting Health Base, geeft aan dat de eGFR-waarden worden ingelezen vanuit het Diagnostisch Dossier van de huisarts. “Hiervoor moet de arts een systeem hebben, dat is gekoppeld aan de apotheek. Als dat niet het geval is, kunnen apothekers in hun eigen systeem de eGFR-waarden invoeren. Zij kunnen deze waarden bijvoorbeeld via het klinisch chemisch lab ontvangen. Op termijn kunnen apothekers ook andere diagnostische waarden via dit systeem raadplegen, zoals kalium- of lithiumspiegels.”

Document acties

Back to top