Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa onderzoekt betalingen De Centrale Apotheek

PW Magazine 06, jaar 2011 - 11-02-2011
De Nederlandse Zorgautoriteit start een onderzoek naar betalingen van De Centrale Apotheek aan huisartsen. Zij ontvangen € 24 per patiënt voor deelname aan een onderzoek.
NZa onderzoekt betalingen De Centrale Apotheek

Vestiging DCA in Roden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt recent meldingen te hebben ontvangen die aanleiding geven voor een onderzoek naar de werkwijze van De Centrale Apotheek (DCA). De zorgautoriteit wil weten of het rechtmatig is dat huisartsen een vergoeding ontvangen voor deelname aan een onderzoek.

Daarnaast onderzoekt de NZa of de betalingen tot doel hebben patiënten naar DCA te verwijzen. DCA betaalt huisartsen € 24 per jaar per bij DCA ingeschreven patiënt. Volgens Marijke Dirksen, directeur van DCA, gaat het om een vergoeding voor kosten die huisartsen maken doordat zij meewerken aan een onderzoek.

Nivel startte in 2010 een driejarig onderzoek – gefinancierd door DCA – naar de voor- en nadelen van deze apotheek. Tien huisartspraktijken in Maastricht participeren in het onderzoek, vijf zijn er inmiddels gestart. De KNMP is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

De koepelorganisatie stuurde in 2008 een verzoek voor handhaving naar de NZa en de IGZ inzake DCA. Inmiddels behandelt de bestuursrechter deze zaak omdat de KNMP vindt dat IGZ niet optreedt tegen deze apotheek.

Document acties

Reacties

Anoniem
12-02-2011 02:34
zegt:

Wellicht kunnen de collegae uit Nieuwegein de overige leden en niet-leden van de KNMP informeren over de ervaringen sinds het toetreden van de DCA in hun verzorgingsgebied. De DCA is immers eerst begonnen in Nieuwegein. Apotheek de Batou?

Onderzoek en uitkomst van de NZa laat zich uittekenen. Onafhankelijkheid huisartsen is alleen aantoonbaar als zij 24 euro per patiënt per jaar krijgen ongeacht zij deze doorsturen naar de DCA. Per praktijk is dat al snel 60.000 tot 80.000 euro per jaar.

Onbetaalbaar voor de DCA. Ook 24 euro per jaar per chronische doorgestuurde patiënt is financieel onhaalbaar met de huidige vergoedingssystematiek. UVIT en CZ zullen de DCA geenszins het NZa max max tarief geven voor de geboden kwaliteit.

Slechts 1 apotheek in Nederland krijgt het max max NZa tarief en NZa en zorgverzekeraars nederland maken daar mooie sier mee; zie je wel, wij betalen wel degelijk voor kwaliteit en wij geven wel degelijk afwijkende contracten. En de politiek vraagt niet door en de KNMP meldt het niet.

2012 vrije tarieven naar Nederlands Model. Geheel ander spelletje.

En volgens Hugo Hurts, VWS, is de patiënt de vragende partij.

Waarom zou Iris van Bennekom, voormalig NPCF directeur, reeds na 3 jaar VWS ervaring vertrokken zijn naar een zorgverzekeraar? En nog wel De Friesland. Na de fusie met Achmea/Agis de grootste verzekeraar van het land.

Wie is de vragende partij in dit land?

Follow the money en je weet het.

Back to top