Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nederlandse Zorgautoriteit krijgt rapportcijfer 3 van zelfstandige zorgverleners

PW Magazine 44, jaar 2010 - 26-10-2010
Zelfstandige zorgverleners vinden dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg in gevaar brengt. Voor haar beleid krijgt de NZa het rapportcijfer 3.

Verder stelt 97% van de zorgverleners dat de NZa hen niet of nauwelijks betrekt bij de ontwikkeling van beleid voor hun beroepsgroep. Dit blijkt uit een onderzoek van de VvAA, de ledenorganisatie voor ruim 100.000 zorgprofessionals. Aanleiding voor het onderzoek onder 1500 zelfstandige zorgverleners – onder wie huisartsen, apothekers, tandartsen en orthodontisten –  was de voorgestelde NZa-beleidsregel voor tariefvaststelling op basis van kostprijsonderzoek.

Volgens de VvAA is de situatie het meest nijpend in de orthodontie. Eén op de vijf behandelaars stopt met zijn praktijk als voorgenomen tariefdalingen van 40% voor de tandartsen en 34% voor de orthodontisten worden doorgevoerd.

Volgens de zorgverleners lijkt de koers van de NZa haaks te staan op de maatregelen in het regeerakkoord, die juist pleiten voor betere basiszorg dicht bij huis. 67% vindt dat het NZa-beleid niet leidt tot een betere positie van de patiënt.

Document acties

Reacties

Anoniem
28-10-2010 14:46
zegt:

Hoe nu verder met Breskens?
Ik volg deze zaak met grote belangstelling. Rechter geeft apotheker gelijk. NZA oordeelt anders. Wat is dit voor grootmacht ? Staat de NZA boven de wet?
De "marktmeester" slaat de plank volledig mis door te stellen dat verzekeraars altijd redelijke inkoopmodellen opnemen in hun contracten. Onze ervarin g is heel anders.
Nadat vorig jaar honderden apothekers hun contracten opzegden, was het even stil. Net zo hard werden,door vrijwel iedereen toch weer wurgcontracten getekend! Ik trek hieruit de conclusie dat de apothekers als groep een stelletje slappelingen is!
Achmea reageerde op onze herhaalde weigering om te tekenen met een afspraak in, jawel, de apotkeek. Twee man sterk kwamen ze aangemarcheerd, de
inkopers van Ach...mea. Uren praten (er
kwam nog een vervolgbezoek, nu van slechts 1 inkoper),leverde niets op.Het was tekenen bij het kruisje. De uitkomst van dit 'overleg' stond natuurlijk voor Achmea van te voren vast.
Het spelletje moest voor de schijn even gespeeld worden. Niet tekenen zou verwijzing van hun verzekerden naar andere apotheken inhouden. Dat kon, want de hele regio had braaf bij het kruisje getekend.
Ik ben altijd bereid eea uitgebreid te
verwoorden en een fel tegenstander van de huidige gang van zaken in farmaland.
Ken nog een paar collega's die actiebereid zijn en verder willen gaan dan alleen maar fluisteren dat ze het allemaal niet zo "leuk" vinden.
met vr. groet
R.J.F.Bouwmeester, Lunteren

Anoniem
28-10-2010 15:15
zegt:

De presidente

Een dame, een vakvrouw.
Zat met een vrouwelijke griffier naast haar voor.
1400 uur 1/7/8 College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
Paleis van Justitie, de Hofstad. Ongeveer 35 stoelen bezet, 3e etage.
KNMP versus NZA, en ja de 2 dames van ZN mochten aanschuiven.
En dan de joker.
Na de slag om het apotheekschap.
Volgens de wet is de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor het leveren van geneesmiddelen. (lig er maar wakker van vannacht)
---------------------------------------
Apotheekhoudenden en andere zorgverleners maken een denkfout.
In 2006 is de Wet veranderd.
De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de zorginkoop.
Het preferentiebeleid was de eerste slag.
Nu volgt de slag op de ziekenhuismarkt.
De verzekeraar bepaalt.
In dat model hoort tekenen bij het kruisje.
Weigeraars krijgen de NZA op hun dak.
En als die bakzeil moet halen weet Menzis wel een eigen instelling te plaatsen.
Ze hebben aan de Boomsluiterskade 299 de grootste apotheek van Europa.
De Gezondheidszorg is uitbesteed aan verzekeraars.
Bekend van woekerpolis, verliespolis en DSB-polis met 90% provisie.
Zo is de wet en zo zal het gespeeld worden.

Anoniem
28-10-2010 23:45
zegt:

Met een aantal collegae zijn we de ontwikkelingen van de laatste jaren gewoon "spuugzat".
Misleidende goed smoelende termen die een misvatting impliceren als: Marktwerking = domweg eenzijdige machtsverschuiving naar ZN(leden).
Eerlijke concurrentie = survival of the fittest onder Wet Machtsverschuiving Zorg (WMG).
Zorgondernemer = onbezoldigde fooislaaf (lijfeigene) onder opgelegd uitpersregime van moderne geinstitutionaliseerde dictatoriale machtswellustige alpha-managers (ala adel/clerusstand der middeleeuwen) onder BEHOUD van eigen risico's
Afromen overwinst = onteigening bedrijfsvermogen en eigen risicodragend vermogen zonder compensatie, dus ordinaire diefstal in strijd met EVR/EU handvesten (recht op onderneming/eigendom en ongestoord(!?) genot ervan).

Oplossing zoals collega Bouwmeester suggereerd: robuuste juridische aanval op Staat Der Nederlanden vanuit "het veld", met compensatie als eis.
Steun: Stichting Apotheken Gecompenseerd voor Bedrijfsvermogensverlies (S-AGB i.o.) en meldt u aan via obruins@aga-apotheken.nl
O.B. Bruins, Apeldoorn 06-22467569
Bij voldoende adhesie/steunbetuiging: notarieel oprichten en met topjuristen aan het werk op naar EU-hof voor schadeclaim.
Wie durft en volgt de reeds aangemeldenen??

O.B. Bruins, Apeldoorn

Back to top