Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NPCF en KNMP uiten kritiek op preferentiebeleid

PW Magazine 46 / 47, jaar 2010 - 11-11-2010
Het preferentiebeleid leidt tot chaos in de apotheekvoorraden en tot problemen aan de balie. Patiëntenfederatie NPCF vindt dat VWS-minister Edith Schippers scherpere spelregels moet vaststellen.
NPCF en KNMP uiten kritiek op preferentiebeleid

VWS-minister Edith Schippers

Alle grote zorgverzekeraars breiden op 1 januari hun preferentiebeleid uit. Omdat elke verzekeraar zijn eigen aanpak heeft, leidt dit volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot een rommelig geheel in de apotheek. Preferente geneesmiddelen zijn volgens de patiëntenfederatie bovendien soms niet tijdig leverbaar.

Jan Coolen, manager bij de NPCF: “Er zijn nog altijd problemen aan de balie omdat apotheekmedewerkers het preferentiebeleid moeten uitleggen aan de patiënt.” Ook komen bij de NPCF regelmatig vragen binnen over de levering van geneesmiddelen.

De organisatie stelt dat er meer coördinatie moet komen in het preferentiebeleid. “De minister van VWS moet betere spelregels vaststellen om de problemen in de apotheken terug te dringen”, aldus Coolen.

De NPCF heeft het preferentiebeleid - ‘goedkoop als het kan, duur als het moet’ - de afgelopen jaren gesteund. Maar het is riskant als dit beleid uitsluitend is gericht op prijzen. “Het grootste probleem met doelmatigheid in de geneesmiddelenzorg is niet de prijs van de middelen, maar het feit dat de hele keten - van voorschrijven tot aan therapietrouw - niet goed loopt.”

Volgens Coolen krijgt hierdoor minder dan de helft van de patiënten het juiste geneesmiddel in de juiste samenhang met andere geneesmiddelen.

Document acties

Reacties

Anoniem
11-11-2010 21:27
zegt:

Het NPCF maakt zich terecht zorgen! Het
belang van de patient dient centraal te
staan. Deze is immers degene die betaalt! Voor de verzekeraars staat het
geld voorop,hoewel ze dat natuurlijk niet zullen toegeven. Voor hen is een zieke een schadegeval,hoe cru dat ook moge klinken. Het preferentiebeleid
heeft zijn werk gedaan: prijzen voor generieke produkten zijn op de bodem
aangeland.Dat is leuk voor de verzekeraar. Voor de patient minder. Van die lage prijzen zullen zij niets
merken. Wel dat er iedere keer andere
doosjes geleverd worden. En ook nog weer verschillend van verzekeraar tot verzekeraar. Het komt regelmatig voor dat patienten het zelfde middel dubbel
gebruiken, nadat een wisseling van preferent produkt heeft plaats gevonden.
Wil een patient zijn of haar vertrouwde mmiddel blijven gebruiken, en desnoods
bijbetalen , danis dat niet toegestaan
door de verzekering! De patient krijgt
niets vergoed! Overigens , er zijn een
aantal verzekeraars, waarbij het wel kan
maar dat zijn niet de grote. Die houden vvast aan hun preferentiebeleid. Voor de
apotheken is preferentiebeleid gelijk
aan chaos op de werkvloer. Er blijft
te weinig tijd over om de patient die
aandacht te geven die nodig is. De
minister moet zo snel mogelijk komen tot
een alternatief voor het preferentiebeleid. De patient moet weer centraal staan en dat hoeft niet duurder
te zijn.
R.J.F.Bouwmeester

Back to top