Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nominatie Patiëntveiligheid Award voor Elkerliek Ziekenhuis

PW Magazine 44, jaar 2011 - 24-10-2011
Het project Medicatie bij Opname Verifiëren van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond is genomineerd voor de Patiëntveiligheid Award 2011. Dat hebben de partners van het VMS Veiligheidsprogramma bekendgemaakt.

Een projectteam van het Elkerliek Ziekenhuis voerde een prospectieve risicoanalyse uit van het proces rondom ziekenhuisopname van electieve operatieve patiënten. Vervolgens startte dit team een pilotproject waarin apothekersassistenten de medicatiegegevens van 64 patiënten verifieerden tijdens het preoperatieve spreekuur. Ze ontdekten bij 38 van deze patiënten onjuistheden in de medicatie.

De jury van het VMS Veiligheidsprogramma vond het bijzonder dat het projectteam een totaalbeeld schetste door de inventarisatie van risico’s in het medicatieproces in combinatie met een patiënttevredenheidsonderzoek en opstelling van een businesscase om na te gaan of invoering van deze werkwijze in het hele ziekenhuis haalbaar is.

Behalve het Helmondse project zijn nog twee projecten, van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en het Vlietland Ziekenhuis uit Schiedam, genomineerd.

Op 17 november maken vertegenwoordigers van het VMS Veiligheidsprogramma bekend wie de winnaar van de Patiëntveiligheid Award is. De prijs wordt uitgereikt in het winnende ziekenhuis tijdens de Week van de Patiëntveiligheid 2011 die wordt gehouden van 14 tot en met 18 november.
Vorig jaar won het Maastricht UMC+ met een nieuwe aanpak voor het klaarmaken van parenteralia waarmee zij 97% van de fouten wisten terug te dringen.

Document acties

Back to top