Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe Zorginnovatieprijs past bij ambities KNMP

PW Magazine 31 / 32, jaar 2011 - 05-08-2011
De KNMP heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen: de KNMP Zorginnovatieprijs. Deze prijs wordt twee keer per jaar uitgereikt aan een (ziekenhuis)apotheek met een bijzonder zorgproject dat bijdraagt aan effectief, veilig en doelmatig medicijngebruik. Belangstellenden kunnen tot 2 september projecten inzenden.

De Zorginnovatieprijs vloeit voort uit de nieuwe KNMP-aanpak, zoals neergelegd in het Witboek Farmacie en in het Nationaal Routeplan Farmacie. Het witboek beschrijft in grote lijnen wat apothekers al voor de patiënt doen en wat patiënten, zorgverzekeraars, overheid en politiek de komende jaren van apothekers kunnen verwachten als het gaat om effectief, veilig en doelmatig medicijngebruik.

Het Nationaal Routeplan Farmacie geeft handen en voeten aan deze ambities en vormt als het ware de agenda van de KNMP voor de toekomst. Volgens dit routeplan zal de KNMP structureel innovatieve zorgconcepten ondersteunen. Het gaat daarbij niet alleen om zorginnovatie, maar ook om het delen van kennis.

Met de Zorginnovatieprijs wil de KNMP nieuwe ontwikkelingen binnen de farmacie zichtbaar maken en waarderen. Centraal daarbij staat de bijdrage die de prijswinnaar – verwacht – te leveren aan effectief, veilig en doelmatig medicijngebruik. Innovatie is daarbij een belangrijk criterium.

De jury betrekt bij haar oordeel verder in hoeverre een project overdraagbaar is naar andere locaties of regio’s. Ook kijkt zij naar de samenwerking in de zorgketen en de betrokkenheid van patiënten en leden van het apotheekteam bij de ontwikkeling. Tenslotte wordt rekening gehouden met de mate waarin de meerwaarde van het zorgconcept al is bewezen.

De KNMP Zorginnovatieprijs, die de Farmaceutische Patiëntenzorg Prijs en de Innovatieprijs vervangt, wordt voor het eerst uitgereikt tijdens het KNMP Congres op 4 oktober 2011 in Amsterdam. De bekroonde inzending ontvangt een geldprijs van € 5000.

Meer informatie: knmp.nl/zorginnovatieprijs

Document acties

Back to top