Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer bloedingen met apixaban

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011
Toevoeging van tweemaal daags 5 mg apixaban aan antitrombotische therapie bij hoogrisicopatiënten na een acuut coronair syndroom, verhoogde het aantal ernstige bloedingen zonder dat het aantal ischemische events verlaagd werd.

Dit blijkt uit onderzoek onder 7392 patiënten [N Engl J Med 2011;365:699-708]. Het onderzoek is hierdoor vroegtijdig beëindigd.

Na de gemiddelde follow-up van 241 dagen bleek cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct of ischemische beroerte even vaak voor te komen in beide groepen (7,5% in de apixabangroep versus 7,9% in de placebogroep; hazard ratio met apixaban 0,95). Ernstige bloedingen kwamen respectievelijk bij 1,3% en 0,5% van de patiënten voor (hazardratio 2,59).

Document acties

Back to top