Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Manifest farmaciezorg

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011
Vijftien zelfstandige openbare apothekers en een adviseur hebben een manifest opgesteld over de toekomst van de farmaceutische zorg in Nederland. Een groot aantal apothekers heeft het manifest inmiddels ondertekend.

Volgens de KNMP maakt dit duidelijk dat, ondanks onzekerheid over de overgang naar een ander vergoedingssysteem, onder apothekers een heldere visie leeft op de kernelementen van de farmaceutische zorg. De kwaliteit van die zorg is leidend voor de beroepsuitoefening, stelt de KNMP. “En zal straks ook in belangrijke mate het economisch resultaat van de apotheek bepalen.”

Document acties

Back to top