Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Malaria: nieuw vaccin hoopgevend

PW Magazine 45, jaar 2011 - 10-11-2011
Een nieuw vaccin beschermt Afrikaanse kinderen tegen ernstige malaria. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een fase-III-onderzoek bij ruim vijftienduizend kinderen uit zeven verschillende Afrikaanse landen.
Malaria: nieuw vaccin hoopgevend

Wereldwijd krijgen ongeveer 225 miljoen mensen per jaar malaria. Hiervan sterven bijna 800.000 mensen, voornamelijk Afrikaanse kinderen. De laatste tien jaar is het aantal interventies om malaria in te dammen toegenomen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke reducties in mortaliteit en morbiditeit voor deze ziekte. Malaria blijft echter een grote dreiging.

De mens kan door vier soorten malariaparasieten worden geïnfecteerd: Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae en Plasmodium falciparum. Infectie met deze laatste kan zeer ernstig verlopen en zelfs fataal zijn. De andere vormen van malaria verlopen in het algemeen minder ernstig.

In fase-II-onderzoek bij kinderen met een infectie met Plasmodium falciparum bleek een nieuw vaccin effectief. Dit RTS,S-vaccin is gericht op een bepaald eiwit van de malariasporozoïet en wordt gecombineerd met een adjuvans (AS01 of AS02). Het vaccin voorkomt dat de parasiet de lever infecteert en zich daar kan vermenigvuldigen. Het had aanvaardbare bijwerkingen en was immunogeen bij kinderen vanaf de leeftijd van zes weken. Ook kon het vaccin zonder problemen gegeven worden samen met andere kindervaccins.

Voor het fase-III-onderzoek werden de 15.460 kinderen verdeeld in twee leeftijdsgroepen: zes tot twaalf weken en vijf tot zeventien maanden [N Engl J Med. E-publicatie 18 oktober 2011]. Ze kregen daarna drie doses van het RTS,S/AS01-vaccin of een controlevaccin. Het primaire eindpunt van de studie is de effectiviteit van het vaccin tegen klinische malaria gedurende twaalf maanden na een volledig vaccinatieschema. De resultaten die nu bekend zijn, betreffen zesduizend kinderen uit de oudere leeftijdsklasse. Eind 2012 moeten de gegevens bekend worden uit de jongere groep en in 2014 gegevens over de langetermijnbescherming.

In de veertien maanden na de eerste vaccinatie bij de zesduizend kinderen, was de incidentie van een eerste geval van klinische malaria 0,32 episodes per persoonsjaar in de RTS,S/AS01-groep en 0,55 in de controlegroep. Dit geeft een effectiviteit van 50,4%. Indien in de populatie de uitvallers niet meegerekend worden, is de effectiviteit 55,8%. Ernstige bijwerkingen traden in beide groepen even vaak op. In de oudere leeftijdscategorie was het aantal gegeneraliseerde insulten na RTS,S/AS01-vaccinatie 1,04 per 1000 doses.

Document acties

Back to top