Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Lot LSP in handen van zorgverleners

Plan koepels voor doorstart

PW Magazine 39, jaar 2011 - 27-09-2011
Zorgaanbieders bepalen de komende weken zelf de toekomst van de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). De huisartsen- en apothekerskoepels LHV, VHN, NHG, KNMP en NVZA hebben daartoe dinsdag een plan gelanceerd.
Lot LSP in handen van zorgverleners

Het is erop of eronder voor de LSP-infrastructuur. In een brief doen de koepels een dringend beroep op ‘hun’ zorgverleners om mee te werken aan een nieuwe opzet. Het gaat om de vorming van een neutraal Servicecentrum Zorg Communicatie (SZC), waarvan het beheer in handen komt van de koepels zelf. “Hiermee doen we een laatste poging om informatie-uitwisseling tussen zorgverleners mogelijk te houden”, zegt KNMP-hoofdbestuurslid Bart Smals.

Van ziekenhuizen, huisartsen en apothekers wordt gevraagd om voor 1 november dit jaar een contract te ondertekenen, waarmee ze instemmen met een eigen bijdrage. Voor apothekers betekent dit een bijdrage voor 2012 van € 1660. De zorgverzekeraars garanderen dat dit bedrag wordt verwerkt in het tarief.

Het plan voor behoud van de infrastructuur is ontwikkeld in nauwe samenwerking met expertisecentrum Nictiz. Voor de exploitatie van het SZC is  € 10 miljoen nodig. Om de doorstart te kunnen verwezenlijken, moet in oktober circa € 7 miljoen worden toegezegd. “Anders gaat per 1 januari de stekker eruit”, onderstreept Smals.

Volgens Smals staat er veel op het spel. “Weggooien van de infrastructuur is heel erg zonde. Als dit mislukt, gaan we echt terug naar 1980. Dat zou een kleine ramp zijn. Zeker in de regionale situatie is dit voor de dienstwaarneming van groot belang, zowel voor huisartsen als voor apothekers. De patiëntveiligheid is hiermee sterk gebaat.”

Ook bestuurslid Paul Habets van de LHV benadrukt het belang van het behoud van de LSP-infrastructuur. "De OZIS-netwerken hebben hun langste tijd gehad. We moeten naar een systeem dat toekomstbestendig is."

Eerste Kamer

De koepels gaan ervan uit dat voor de regionale gegevensuitwisseling de bestaande gegevens bewaard kunnen blijven. Voor de verdere ontwikkeling van het SZC, met bijvoorbeeld landelijke uitwisseling van informatie, komen zogeheten opt-ins. Patiënten kunnen dan zelf beslissen of ze voor een nieuwe functionaliteit toestemming geven.

De Eerste Kamer wees in het afgelopen voorjaar de invoering van het landelijke Elektronisch Patiëntendossier (EPD) definitief af. Alle medewerking van het Rijk aan het EPD eindigde. Minister Edith Schippers (VWS) gaf recent groen licht aan de doorstart van het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Document acties

Reacties

27-09-2011 17:08
D.T. Hendriksz zegt:

Gezien de houding van de verzekeraars tov de zorgaanbieders is er geenszins sprake van verwerking van de kosten van het LSP/EPD in de tarieven. Men gaat immers voor verregaande afwenteling van het risico op de onderliggende zorgaanbieders. Zorgaanbieders die ook nog eens tegen elkaar worden uitgespeeld. Een verzekeraar wil nu zelfs op FTO niveau over gaan op lumpsum financiering inclusief de kosten van de geneesmiddelen: toename van kosten geneesmiddelen impliceert dan afname van de vergoeding voor de zorg. Uiterst merkwaardig en zeer weinig zakelijk is dan ook de opvatting van de koepels. Men wil het braafste jongetje van de klas zijn in de hoop op een pluim van de Meester.

Verzekeraars hebben het meest baat met het LSP/EPD en ook VWS kijkt met gulzige blik naar de economische data die meekomen met de medische informatie: men kan dan dagelijks de schadelast bijhouden en tijdig ingrijpen om overschrijding van het budget te voorkomen. Dat is de enige reden waarom Edith Schippers/VWS een doorstart graag ziet gebeuren.

Laat dan ook de verzekeraars en VWS zelf maar de kosten van dit alles betalen, rechtstreeks, en ook met de Eerste en Tweede Kamer afrekenen. Het CBP heeft een negatief advies afgegeven. Dat advies leggen de koepels al naast zich neer.

Laat de patiënt maar de drager zijn van zijn dossier en zelf bepalen wie e.a. mag inzien en gebruiken. De Personal Medical Card. Dat hiermee datamining onmogelijk is moeten VWS en ZN maar voor lief nemen. Het CPB ziet geen budgettaire problemen.

28-09-2011 12:18
D.T. Hendriksz zegt:

In verband met de vrije prijzen en tarieven per 2012 is het goed op te merken dat vasthouden aan het huidige systeem van EU en TU e.d. na invoering van het LSP/EPD niet langer kan; macrobudgettair is dat nadelig voor de apotheekhoudenden.

ZN en ZN-leden hebben het meeste voordeel met invoering van een landelijk LSP/EPD; de aantallen dubbele en driedubbele declaraties EU zal drastisch verminderen. Iedere zorgaanbieder is na invoering van het LSP/EPD systeem met elkaar gekoppeld: eerst het dossier ophalen en dan pas invoeren. Overgang naar een ander honoreringssysteem is dan mogelijk. Te denken is aan een combinatie van abonnementssysteem, Koepels, NZa, ZN e.a. blijven immers spreken van een "bron-apotheek" of "huis-apotheek" om daarmee aan te geven dat patiënten bij eenzelfde apotheek hun farmaceutische zorg, inclusief geneesmiddelen, halen, en een verrichtingen systeem. Denkbaar is 80/20 regel toepassen: 80% van het budget is abonnement en 20% is verrichtingen.

EU model komt nu de poli-apotheken ten goede. Zonder koppeling is niet iedere EU bij een poli-apotheek ook een EU. Poli-apotheken schoten dan ook de laatste jaren als paddestoelen uit de grond. 12 euro per regel ipv 6. Dat schiet lekker op. Evenzo bij een openbare apotheek met een (herhaal) recept van een poli-apotheek.

Schadelast voor de verzekeraars zal dalen na invoering van dit LSP/EPD. Inkomsten poli-apotheken zullen verminderen, evenzo de inkomsten bij openbare apotheken.

Koepels, inclusief KNMP, doen er goed aan om voortaan eerst de consequenties, ook de financiële, te overzien alvorens zaken op te leggen. Het zijn VWS en ZN die de financiën bepalen en opleggen aan het "zorgveld", maar laten het "zorgveld" wel de verantwoordelijkheid dragen en dat wringt.

Back to top