Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Jan Smits overhandigt minister witboek

Komende jaren in teken farmaceutische zorg

PW Magazine 06, jaar 2011 - 02-02-2011
Voorzitter Jan Smits van de KNMP heeft woensdag het Witboek Farmacie overhandigd aan minister Edith Schippers van VWS. Dat gebeurde tijdens een kennismakingsgesprek op het ministerie in Den Haag.
Jan Smits overhandigt minister witboek

Voorzitter Smits en minister Schippers spraken onder andere over het traject dat apothekers en Rijk moeten afleggen tot 2012, het jaar waarin vrije tarieven worden ingevoerd in de farmacie. Hugo Hurts, directeur geneesmiddelen van VWS, zei eerder al dat het witboek een goed inhoudelijk verhaal biedt, dat inzichtelijk maakt hoe de apotheker zijn toegevoegde waarde kan demonstreren.

In het witboek bepaalt de KNMP de positie van de farmacie, apothekers en apotheken. De komende jaren staan voor een belangrijk deel in het teken van de verdere ontwikkeling van de farmaceutische zorg. Vooral de aandoeningspecifieke patiëntenzorg is nu nog te beperkt. De komende jaren streeft de KNMP er naar om een alomvattend geheel te scheppen van zowel generieke- als aandoeningspecifieke richtlijnen.

Bij de aandoeningspecifieke richtlijnen gaat het natuurlijk in eerste instantie om de grote chronische aandoeningen. Inmiddels liggen de eerste richtlijnen voor diabetes en COPD in concept klaar, en volgt CVRM in 2011.

Naast deze ziektespecifieke richtlijnen komen er in 2011 ook tien generieke richtlijnen zoals dossiervorming en medicatiebeoordeling. Deze moeten in de apotheek in de praktijk worden gebracht.

Ook de ontwikkeling van het specialisme openbare farmacie speelt de komende tijd een belangrijke rol. Dit past in een moderne toekomstvisie op professionele extramurale farmacie met een hoog wetenschappelijk ambitieniveau.

Het Witboek Farmacie pleit verder voor een versnelde aanpassing van apotheekinformatiesystemen. De apotheker moet zijn rol als centrale beheerder van het patiëntendossier immers kunnen waarmaken.

Gezien de verdergaande samenwerking tussen zorgverleners in de toekomst is een goede informatieoverdracht nodig om vermijdbare fouten te voorkomen en de medicatieveiligheid verder te verhogen. De KNMP coördineert de ICT-ontwikkelingen via ORIA.

Onvermijdelijk zijn de veranderingen op het gebied van bekostiging. Medicatiebewaking en proactief overleg met andere zorgverleners zijn al heel gebruikelijk. Nu is de bekostiging echter uitsluitend gebaseerd op het volume van het aantal receptregels. Voor betaling van de zorgverrichtingen zal de komende jaren een forse omslag nodig zijn.

Ook het wettelijk kader waarbinnen de apotheker opereert moet op de schop. Wet- en regelgeving moeten de positie van de apotheker als zorgverlener verankeren. Op vitale punten kan het beter. Zo streeft de KNMP bijvoorbeeld naar vermelding van de indicatie op het recept. En bij langdurige therapie kan de apotheker de therapie van de voorschrijver overnemen. Verder zou de apotheker onder andere steeds toegang moeten krijgen tot de labwaarden van de patiënt.

Document acties

Reacties

Anoniem
02-02-2011 16:42
zegt:

Gratis Witboek met Gratis diensten. Waar is de 777 miljoen van het Transitieakkoord 12.2. 7 miljoen ging jaarlijks naar de Alexanderstraat............

Back to top