Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP: verbeter regionale uitwisseling

PW Magazine 18 / 19, jaar 2011 - 27-04-2011
De KNMP pleit voor behoud en verbetering van de regionale infrastructuur om patiëntgegevens uit te wisselen. Dat is essentieel om goede patiëntenzorg te verlenen. De gegevensuitwisseling moet wel veilig en met inachtneming van de privacywetgeving gebeuren.

Recent heeft de Eerste Kamer aangegeven tegen het landelijke Elektronisch Patiëntendossier te zijn. Wel stelt de Eerste Kamer dat de uitwisseling van patiëntgegevens noodzakelijk is voor goede zorg. Volgens de KNMP kan de bestaande infrastructuur, waar de afgelopen jaren meer dan €300 miljoen in is geïnvesteerd, gemakkelijk worden aangepast om er regionaal mee te werken. “Welke oplossing er ook komt, de aanpassingen zullen in ieder geval de basisinformatie voor apothekers moeten bevatten”, aldus Jean Hermans, hoofd Beleid van de KNMP. Hij doelt hiermee onder meer op indicaties, labwaarden en andere patiëntgebonden eigenschappen.

Document acties

Back to top