Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Interactie lapatinib en voedsel

PW Magazine 49, jaar 2011 - 07-12-2011
Tussen pazopanib en oraal topotecan en tussen lapatinib en voedsel bestaan klinisch relevante interacties.

Dit concludeert Lot Devriese in haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Er bleken geen interacties te bestaan tussen eribuline en de CYP3A4-remmer ketoconazol en tussen eribuline en de inductor van CYP3A4, rifampicine.

Devriese stelde ook doseringsadviezen op voor de orale inname van topotecan bij patiënten met nierinsufficiëntie en voor eribuline bij patiënten met leverlijden. Devriese promoveerde op 30 november.

Document acties

Back to top