Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Industrie-apothekers mogen titel behouden

PW Magazine 15, jaar 2011 - 07-04-2011
Ook apothekers die niet in de individuele gezondheidszorg werkzaam zijn, kunnen in aanmerking komen voor BIG-herregistratie. Dat schrijft minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schippers wilde aanvankelijk dat apothekers die in de dagelijkse praktijk niet meer in aanraking komen met patiënten, zouden verdwijnen uit het BIG-register. Ontbreken van werkervaring in de individuele patiëntenzorg zou maken dat deze apothekers niet meer in aanmerking komen voor BIG-herregistratie.

De KNMP pleitte bij er bij de minister voor om ook apothekers die hun geneesmiddelkennis via ander werk – bijvoorbeeld bij de farmaceutische industrie – op peil houden, BIG-herregistratie te verlenen. De opleiding farmacie leidt niet alleen op tot zorgverlener, maar geeft apothekers ook kennis en vaardigheden mee die zijn gericht op de productie van geneesmiddelen.

Ook voorzag de KNMP erkenningsproblemen bij apothekers die op internationaal niveau in de industrie werkzaam zijn. Andere Europese landen geven namelijk ‘hun’ industrieapothekers wel het recht om de titel apotheker te voeren.

De minister komt de KNMP bij nader inzien op deze punten tegemoet, zo schrijft ze in de brief aan de Tweede Kamer. Productgerichte werkzaamheden van apothekers die werkzaam zijn bij de (semi) overheid of in de industrie, merkt ze nu wel aan als werkervaring die ertoe doet voor BIG-herregistratie.

De KNMP gaat met het ministerie van VWS overleggen over een exacte definitie van de competenties waaraan industrieapothekers moeten voldoen.

Document acties

Back to top