Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inspectie onderzoekt werving Thuisapotheek

Minister Schippers: 'Meer duidelijkheid nodig voor patiënt'

PW Magazine 15, jaar 2011 - 07-04-2011
De Inspectie voor de Gezondheidszorg start een onderzoek naar de wijze waarop De Thuisapotheek klanten werft. VWS-minister Edith Schippers: “Het moet duidelijk zijn voor patiënten waarom De Thuisapotheek hen benadert.”
Inspectie onderzoekt werving Thuisapotheek

Het is niet aanvaardbaar dat callcentremedewerkers van De Thuisapotheek zich voordoen als medewerkers van de eigen apotheek van de patiënt die zij benaderen. Dat stelt VWS-minister Edith Schippers in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Van Gerven. De minister maakt bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onderzoek start naar de klantenwerving door De Thuisapotheek. Zij stelde onlangs nog geen maatregelen te nemen omdat deze apotheek zich keurig aan de regels zou houden.

De Thuisapotheek laat in een reactie weten ‘het onderzoek van de Inspectie te verwelkomen’. Bart Jochems, woordvoerder van De Thuisapotheek: “De minister heeft eerder aangegeven dat er niets mis is met onze werkwijze. Dit onderzoek biedt ons de kans dat nogmaals duidelijk te maken.”

De Inspectie zal ook onderzoek doen naar de bewering dat de callcentremedewerkers het medicijngebruik van potentiële klanten zouden kennen. Volgens de minister is dat niet aanvaardbaar als die klanten daar geen toestemming voor hebben gegeven of eerder zelf hun medicatiegebruik hebben opgegeven, bijvoorbeeld via een enquête.

De Thuisapotheek stelt niet te beschikken over medicatiegegevens bij het eerste telefooncontact. De patiënt zou deze informatie zelf geven bij het intakegesprek, dat plaatsvindt nadat de patiënt zich zelf heeft aangemeld als klant.

Colportage

Schippers vindt verder dat voor patiënten duidelijk moet zijn op grond waarvan De Thuisapotheek hen benadert. Gaat het om een internetenquête, dan moet dat aan het begin van het klantcontact bekend zijn. Bij het invullen van een dergelijke enquête moet voor patiënten duidelijk zijn dat zij toestemming hebben gegeven om telefonisch benaderd te worden. Schippers: “Ik verwacht dat De Thuisapotheek en andere aanbieders naar aanleiding van de vragen uit de publiciteit hun handelwijze aanpassen, anders lopen zij het risico minder klanten te krijgen.”

Van Gerven stelde ook de vraag of het principieel wel juist is dat een apotheker door middel van telefonische colportage klanten werft voor het verstrekken van receptgeneesmiddelen. Volgens de minister is deze manier van klantenwerving niet principieel onjuist als dat gebeurt na expliciete toestemming van de potentiële klant.

Document acties

Reacties

Anoniem
08-04-2011 17:41
zegt:

Andere toezichthouders kunnen ook aan de bak gezien dit bericht van de Thuisapotheek.

De Thuisapotheek wil dat LSP blijft
8 april 2011
De Thuisapotheek wil dat het LSP behouden blijft. Sinds deze week is De Thuisapotheek aangesloten op dit landelijk elektronisch netwerk waarin apothekers en andere zorgverleners medicatiegegevens kunnen uitwisselen.

Gerard Berwald, apotheker en oprichter van De Thuisapotheek, vindt het LSP een waardevolle aanvulling op de regelgeving rondom medicijnveiligheid. "We moeten altijd blijven zoeken naar manieren om medicijngebruik veiliger te maken. We verstrekken daarom nog steeds bij elke levering een actueel medicijnpaspoort." Het merendeel van apothekers, zorgverleners en ziekenhuizen is positief over het LSP: inmiddels heeft zo’n 90 procent zich aangesloten.
(ICTzorg – ICTzorg / Twitter)

====
Beetje een heel vals bericht. Aansluiting op LSP ging gepaard met financiele dwang. KNMP, LHV en VWS zijn dat even vergeten. Subsidie voor aansluiting of alles zelf betalen als de wet daartoe zou verplichten. Gezien de crisis is keuze dan een non-keuze.

Eerst Kamer heeft alles verworpen. LSP moet worden gesloten. Ook de regionale en lokale netwerken met meer concurrerende zorgaanbieders zullen moeten worden gesloten. Noodwet die CBP voorstelt is doekje voor het bloeden.

Beste en meest toekomstbestendig model is de Personal Medical Card met de Back Up mogelijkheid van een individuele Internet Dossier van de patiënt. Bij ieder contact bij een zorgaanbieder wordt er automatisch geupload naar de persoonlijke site van de patiënt. Personal Medical Card bevat alle gegevens en is direct bruikbaar. Uploaden kan ook op een ander tijdstip. Vandaar de gedachte. Back Up is voor verlies van PMC en voor vervanging.

En de valsheid van VWS mag ook blijken uit standpunt van de Minister dat de zorgaanbieders nu het LSP en infrastructuur nu maar zelf moeten gaan betalen. Een tarief of budget krijgen de zorgaanbieders daar niet voor.

Wat zullen we nu eens gaan doen?

Back to top