Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hoge dosis statines: vaker diabetes

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011
Hoge doses statines vergroten het risico op diabetes type 2 vergeleken met lagere doseringen van deze middelen. Toch weegt het voordeel – reductie van het risico op hart- en vaatziekten – ook bij deze hogere doseringen op tegen het vergrote diabetesrisico, blijkt uit een meta-analyse.

Statines in hoge doseringen geven een vergroot risico op diabetes type 2. Desondanks geeft de analyse die dit vaststelt [JAMA. 2011;305(24):2556-64] aan dat de risico/batenbalans van statines ook bij hogere doseringen onverminderd positief blijft. Deze studie is de zoveelste die bevestigt dat statines de incidentie van hartaanvallen, beroertes en sterfte verlagen.

Volgens hoofdonderzoeker prof. dr. Kausik K. Ray, hoogleraar preventie cardiovasculaire aandoeningen aan de St. Georg’s University in Londen, slikt slechts 20% van de statinegebruikers deze medicatie in hoge doseringen. De rest gebruikt lage tot gemiddelde doses.

Ray stelt dat mensen die, om hun cholesterolspiegel goed in toom te houden, aangewezen zijn op hogere doseringen statines, jaarlijks hun bloedglucosespiegels moeten laten meten en deze zo nodig corrigeren met medicatie.

Ray analyseerde samen met collega-onderzoekers van de universiteit van Glasgow gegevens van vijf gerandomiseerde studies die intensieve statinebehandeling vergeleken met lagere doseringen. Alle studies bekeken de effecten van zowel atorvastatine als simvastatine; ze vergeleken de middelen met elkaar of vergeleken verschillende doseringen van dezelfde medicatie. De studies behelsden in totaal bijna 33.000 patiënten die gemiddeld vijf jaar werden gevolgd.

Mensen die hoge doses – 80 mg – van een van deze middelen gebruikten, hadden 12% meer kans op nieuw gediagnosticeerde diabetes, maar 16% minder kans op cardiovasculaire incidenten vergeleken met normale doseringen.

Omgerekend levert een jaar behandeling met een hooggedoseerde statine één nieuwe diabetespatiënt op per vijfhonderd behandelde patiënten. Daar staat tegenover dat 155 patiënten een jaar lang behandeling met een hoge dosis nodig hebben om één beroerte te voorkomen.

Volgens Ray is de risico/batenbalans bij hooggedoseerde atorvastatine gunstiger dan bij hooggedoseerde simvastatine. De auteurs geven een zwak punt van deze studie aan: het biologische mechanisme van de dosis-effectrelatie zoals die naar voren komt uit deze studie, is nog niet opgehelderd.

Document acties

Back to top