Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herpesmiddelen veilig bij zwangerschap

PW Magazine 38, jaar 2010 - 20-09-2010
Blootstelling van aciclovir of valaciclovir tijdens het eerste trimester van de zwangerschap geeft geen verhoogd risico op geboortedefecten bij de baby.

Dit blijkt uit Deens onderzoek [JAMA 2010;304(8):859-66]. Infecties met herpes simplex en herpes zoster komen regelmatig voor en worden behandeld met antivirale middelen, zoals aciclovir, valaciclovir of famciclovir. De prevalentie van herpes simplex is hoog. Ongeveer 40% van de patiënten met genitale herpes maakt minimaal zes terugkerende infecties mee binnen een jaar na de initiële besmetting. Dit is tevens de drempel waarbij chronische suppressieve therapie wordt gegeven. Ruim 1% van de vrouwen raakt besmet met herpes simplex gedurende het eerste trimester van hun zwangerschap. Daarbij is de incidentie van herpes zoster bij vrouwen tussen dertig en vijftig jaar ongeveer twee per duizend persoonsjaren. Antivirale therapie gedurende de zwangerschap zal dus voor een groot aantal vrouwen geïndiceerd zijn.

De veiligheid van genoemde antivirale middelen bij gebruik tijdens de eerste periode van de zwangerschap is onvoldoende onderzocht. De gegevens uit dierstudies zijn tegenstrijdig. De fabrikant van aciclovir meldt dat het aantal ernstige geboortedefecten na gebruik gedurende het eerste trimester vergelijkbaar is met het aantal in de algehele populatie (3,2%). Deze studie had echter geen goede controlegroep en was gebaseerd op spontane meldingen. Twee andere aciclovirstudies betroffen weinig patiënten. Van valaciclovirgebruik tijdens de vroege zwangerschap zijn geen studies bekend en de data van famciclovir zijn ook erg beperkt.

In de Deense studie werden de gegevens onderzocht van ruim 837.000 baby’s. Van de 1804 zwangerschappen die blootgesteld waren aan aciclovir, valaciclovir of famciclovir in het eerste trimester, waren veertig kinderen (2,2%) gediagnosticeerd met een ernstig geboortedefect. Bij de niet-blootgestelde zwangerschappen waren dit 19.920 kinderen (2,4%). Opgesplitst naar middel: aciclovir gaf 2,0% kans op een ernstige geboorteafwijking, valaciclovir 3,1% en famciclovir 3,8%. Bij famciclovir was de blootstelling echter zeldzaam (n = 26).

Document acties

Back to top