Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

HbA1c ongeschikt als diagnosticum diabetes mellitus

PW Magazine 43, jaar 2011 - 28-10-2011
HbA1c is niet geschikt om diabetes mellitus mee vast te stellen. Dat concludeert Hanneke Jansen in haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee wordt een recent advies van een internationaal comité van experts weersproken.

Wat was de aanleiding tot uw studie?

“HbA1c wordt gebruikt als maat voor de gemiddelde glucoseconcentratie over de afgelopen twee tot drie maanden en als voorspeller van complicaties bij diabetes. Tevens laten meerdere studies bij mensen zonder diabetes een verband zien tussen de hoogte van het HbA1c en het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten. Ook is bekend dat dit cardiovasculaire risico accumuleert gedurende het verloop van het leven. Onlangs hebben internationale experts aangeraden om HbA1c te gaan gebruiken als diagnosticum voor diabetes. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de normale verdeling van HbA1c bij kinderen zonder diabetes en alle factoren die het HbA1c bepalen.”

Wat heeft u onderzocht?

“We onderzochten de verdeling en determinanten van HbA1c bij zuigelingen van 8 tot 12 maanden en kinderen van 8 tot 9 jaar oud zonder diabetes. Tevens onderzochten we determinanten van HbA1c op 12-jarige leeftijd, de effecten van groei op de verandering in HbA1c tussen de leeftijd van 8 en 12 jaar, en het effect van omgevingsfactoren, genetische factoren en gen-omgevingsinteracties op HbA1c bij volwassenen zonder diabetes.”

Wat heeft u gevonden?

“Dat HbA1c normaal verdeeld is bij zuigelingen en kinderen zonder diabetes en dat bekende risicofactoren voor type-2-diabetes niet geassocieerd zijn met HbA1c bij zuigelingen en kinderen zonder diabetes. Verder blijkt de HbA1c bij kinderen zonder diabetes redelijk stabiel over de tijd en blijken andere factoren naast glykemie en erytrocytenlevensduur in belangrijke mate het HbA1c bepalen.”

Document acties

Back to top