Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Grote steun publiek voor actieweek

PW Magazine 50, jaar 2010 - 13-12-2010
Twee derde van de openbare apotheken heeft deelgenomen aan de landelijke actieweek tegen een verlaging van het apotheektarief. KNMP-woordvoerder Rob Sebes spreekt van een succes. “Er worden veel handtekeningen opgehaald. Dat laat duidelijk zien dat het publiek ons steunt.”
Grote steun publiek voor actieweek

Apotheken voerden actie onder het motto ‘Veilig medicijngebruik, dat bezuinig je toch niet weg?'. In de apotheken hebben zij posters opgehangen met deze leus. En apotheekteams hebben flyers verspreid.

Apotheekteams hebben ook de handelingen bijgehouden die zij in de actieweek verrichtten voor een veiliger medicatiegebruik. De KNMP brengt hiervan later een analyse naar buiten.

Het is de bedoeling dat de handtekeningen van patiënten binnenkort worden overhandigd aan minister Edith Schippers (VWS). “Daarbij kiezen we voor een positieve benadering”, zegt Sebes. “We willen laten zien hoe groot de steun is van het publiek en hoe belangrijk de bijdrage van de apotheker is aan de medicatieveiligheid van patiënten. We hopen dat dit ertoe bijdraagt dat de minister gunstige randvoorwaarden schept voor ons nieuwe verdienmodel.”

Het nieuwe apotheektarief wordt waarschijnlijk deze week bekendgemaakt. Volgens de KNMP blijkt uit gegevens van de NZa dat, mede door uitbreiding van het preferentiebeleid, apotheken in 2011 in totaal € 100 miljoen mislopen aan inkomsten.

Het onderzoek van de NZa – uitgevoerd door bureau Conquaestor – laat zien dat apotheken in 2009 niet meer, maar juist minder hebben verdiend, aldus de KNMP. Van een overwaarde in de sector is volgens de koepelorganisatie geen sprake. Uit dit onderzoek blijkt verder dat 40% van de apotheken in 2009 verlies heeft geleden.

Document acties

Back to top