Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Griepvaccinatie is soms toch zinvol

Discussie gaat voort

PW Magazine 44, jaar 2011 - 01-11-2011
De griepprik lijkt bij sommige patiëntengroepen wel effect te hebben. Dat blijkt uit een studie die vorige week in The Lancet verscheen. Na berichten vorige week over de geringe effectiviteit van het vaccin, lijkt hiermee de discussie over de griepprik nog niet beslecht.
Griepvaccinatie is soms toch zinvol

De harde noot die het Geneesmiddelenbulletin van oktober kraakte over griepvaccinaties, heeft de pennen en tongen flink in beweging gebracht. Kritische sprekers in tv-programma’s en columnisten in dagbladen en medische tijdschriften veegden de vloer aan met de jaarlijkse griepprik. Anderen benadrukten juist het belang ervan.

Een nieuw onderzoek in The Lancet Infectious Diseases werpt extra olie op het vuur. Deze studie toont dat de griepprik toch enig effect lijkt te hebben bij mensen tussen 17 en 65 jaar. Ook kinderen van 16 tot 24 maanden zijn misschien gebaat bij de prik. De onderzoekers vonden geen bewijs voor het nut van deze vaccinatie bij andere leeftijdsgroepen.

De onderzoekers, Osterholm en collega’s, vonden 5707 artikelen in Medline. Daarvan selecteerden ze  31, zowel gerandomiseerde als observationele studies, op basis van hun inclusiecriteria. Ze onderzochten vaccins met geïnactiveerd virus en vaccins met levend verzwakt virus. In Nederland bevat de jaarlijkse griepprik een vaccin met geïnactiveerd virus.

De auteurs concludeerden dat de werkzaamheid van een vaccin met geïnactiveerd virus bij kinderen van 6 tot 24 maanden twijfelachtig is. Ze vonden geen bewijzen voor de werkzaamheid van dit vaccin bij kinderen van 2 tot 17 jaar en bij mensen ouder dan 65 jaar.

Kosteneffectief

Ook het Wetenschappelijk Platform van het Pharmaceutisch Weekblad doet een duit in het zakje: vaccinatie van alle 60-plussers is kosteneffectief. Vorige maand ontving het WP een artikel waarin Postma en collega’s de kosteneffectiviteit van griepvaccinaties bespreken met inbegrip van indirecte kosten zoals productiviteitsverlies door ziekteverzuim. Ze gaan daarbij uit van een bedrag van € 20.000 – of eventueel € 30.000 - per gewonnen levensjaar. Dit bedrag is in Nederland bij preventie aangemerkt als acceptabel voor een gewonnen levensjaar. Zelfs als de indirecte medische kosten (kosten van ongerelateerde ziekten, die meestal niet worden meegenomen) van griepvaccinatie worden meegerekend, blijven de kosten voor 60-plussers onder deze waarde. Dat geldt zowel voor hoogrisico- als laagrisicopatiënten.

Document acties

Back to top