Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen bevacizumab meer bij borstkanker

PW Magazine 31 / 32, jaar 2011 - 05-08-2011
Een FDA-panel heeft op 28 juni unaniem de aanbeveling gedaan Avastin (bevacizumab) van de markt te halen als behandeling voor uitgezaaide borstkanker.

Volgens het panel biedt deze behandeling geen voordeel in termen van totale overleving, terwijl de risico’s – op onder meer hartfalen – vrij aanzienlijk zijn. Genentech (Roche in Nederland) kreeg als producent van Avastin in 2008 een versnelde goedkeuring voor Avastin op basis van studies die zouden aantonen dat de ziektevrije overleving bij uitgezaaide borstkanker met gemiddeld 5,5 maand toenam. De FDA moet nog een definitief besluit nemen over Avastin. Deze beslissing heeft hoe dan ook geen invloed op de registratie van Avastin bij andere tumorsoorten, waaronder gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) en gemetastaseerd colorectaal carcinoom.

Document acties

Back to top