Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Senaat: EPD nu definitief van de baan

PW Magazine 15, jaar 2011 - 05-04-2011
De Eerste Kamer heeft de invoering van het landelijke Elektronisch Patiëntendossier (EPD) definitief afgewezen. De Senaat ging bovendien akkoord met een motie die elke medewerking van het Rijk aan het EPD beëindigt.
Senaat: EPD nu definitief van de baan

Dit betekent dat de overheid geen geld meer mag uitgeven aan het landelijk schakelpunt (LSP), dat het EPD mogelijk maakt. De vraag is natuurlijk wat dit betekent voor de toekomst van het LSP. Inmiddels is al circa 300 miljoen euro uitgegeven aan de opbouw van het EPD. Er zijn 1732 apotheken, 2472 huisartsen, 115 huisartsenposten en 17 ziekenhuizen aangesloten op het LSP.

De Senaat nam verder een motie aan om strengere eisen en normen te stellen aan digitale dossiervorming, binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet BIG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze motie zorgt er onder andere voor dat de huidige opzet van OZIS niet langer voldoet.

Volgens hoofdbestuurslid Paul Haarbosch van de KNMP is het zaak om zo snel mogelijk met andere koepelorganisaties om de tafel te gaan zitten om de voortgang van gegevensuitwisseling te bespreken met minister Edith Schippers (VWS). “Als we deze moties nu letterlijk nemen, zouden we teruggaan naar de tijd van de postduif en de tamtam”, onderstreept hij. “Dan kan toch nooit de bedoeling zijn van de politiek.”

Haarbosch meent dat apothekers nu in principe moeten doorgaan met hun huidige activiteiten. “Namelijk veilige zorg leveren via de systemen die we hebben. En ook in de toekomst zullen we toch netwerken nodig hebben om informatie met elkaar en andere zorgverleners te kunnen delen.”

Document acties

Reacties

Anoniem
06-04-2011 01:43
zegt:

Een gewijzigde motie is ingetrokken. De Eerste Kamer heeft totaal geen vertrouwen in hoe de regionale gegevensoverdrachten zijn geregeld. Privacy, veiligheid e.d.

Op sociale media vragen HB leden en KNMP leden zich af wat nu de betekenis is van deze gewijzigde motie.

De KNMP doet er goed aan een politiek geschoold persoon in dienst te nemen die dit kan duiden. Het betekent dat iedere data uitwisseling zonder toestemming van de individuele patiënt niet wettig is geregeld met alle gevolgen van dien.

De Medicom/Pharmacom cluster zijn zo lek als een mandje. Is algemeen bekend. Zijn niet Zorgstelsel 2006 bestendig en Pharmapartners doet er niets aan omdat zij geloven in samenwerking en niet in concurrentie. Zo kan die wel weer.

OZIS kan nu alleen met toestemming van de patiënt vooraf. Nu gaat men uit van toestemming tenzij de patiënt expliciet deelname weigert.

Concreet betekent het verwerpen van de Wet en intrekken van de gewijzigde motie dat alles terug naar normaal gaat.

Personal Medical Card is beste oplossing met een door de patiënt zelf opgezet internet dossier als tweede, backup, optie. Combinatie van beiden moet mogelijk zijn. Bij verlies van de PMC kan altijd nog worden geupload/gedownload naar de Personal Intenet Dossiers. Die moeten alle data van deze patiënt bevatten. Dus ook de fotos ed.

Eerste vereiste is dat alle ziekenhuizen worden geautomatiseerd; nu zijn 17 ziekenhuizen aangesloten. 83 nog niet. Geen enkel ZBC.

Terecht dat deze Wet is afgefloten. Terecht dat de Erasmus hoogleraren die op deze lancunes wezen zijn gehoord. Terecht dat een centraal data beheer, via decentrale databanken, door de EK is doorzien als de zoveelste ingreep van de Centrale Overheid op het prive leven van de burger.

Uiterst vreemd is dan te vernemen dat het HB van de KNMP er alles aan gaat doen om toch door te gaan met regionale/landelijke netwerken.

Juist in deze tijden moet de KNMP zich niet bemoeien met andermans apen en zich beperken tot belangenbehartiging van de openbare apotheken, categorie overigen, de klassieke apotheek, bereidend en voorraadhoudend. Experiment met Ketenzorg/Lumpsum al dan niet in combinatie met "vrije" prijzen voor 10 prestaties is gedoemd te mislukken. Zonder EPD helemaal. Laat de KNMP daar blij om zijn.

Of snapt de KNMP de regels van het "spel" werkelijk niet?

Smaakte de subsidie van VWS voor het doordrukken van het EPD naar meer? 27 miljoen euro heeft de KNMP ontvangen om de openbare apotheken te masseren.

80% van de ziekenhuizen is nog steeds niet geautomatiseerd. 0% van de ZBC's. Ziet de KNMP de gaten niet?

Laat de patiënt de bepalende speler zijn en laat de KNMP zich eens goed voorlichten.

Back to top