Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW-enquête: een onvoldoende voor zelfzorg

Assistent slecht voorbereid op praktijk zelfzorg

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010
Bijna 65% van de apothekers is ontevreden over wat apothekersassistenten weten van zelfzorg als zij van de opleiding komen, zo blijkt uit een enquête van het Pharmaceutisch Weekblad. “Apothekers moeten zelf naar het ROC om hier wat aan te doen.”
PW-enquête: een onvoldoende voor zelfzorg

De ruim twintig mbo-opleidingen in Nederland die apothekersassistenten klaarstomen voor de verkoop van zelfzorgproducten slagen hier onvoldoende in. Dat vindt een meerderheid van de 113 openbaar apothekers die de PW-enquête over zelfzorg hebben ingevuld. 50% vindt de kennis die net afgestudeerde assistenten hebben van zelfzorg matig. 12,3% geeft zelfs een onvoldoende. Een zorgelijke ontwikkeling aangezien een overgrote meerderheid van de apothekers aangeeft dat zelfzorg belangrijk tot heel belangrijk is voor de apotheek. 52,8% van de respondenten verwacht bovendien dat het belang van zelfzorg in de omzet van de apotheek de komende jaren zal toenemen.

ROC

De mogelijkheden het assistentenonderwijs voor zelfzorg te verbeteren blijken beperkt. “De KNMP heeft geen directe invloed meer op het onderwijs dat de apothekersassistenten volgen op de Regionale Opleidingscentra (ROC)”, zo benadrukt apotheker Jan de Smidt van de Commissie Opleidingen van de KNMP. Tot eind jaren tachtig beheerden apothekers zelf de opleidingen voor assistenten, maar door onder andere de landelijke ontwikkeling van de ROC’s en de koppeling van de assisterende beroepen in de gezondheidszorg is er vanaf gezien het nog langer in eigen hand te houden.

Doordat de KNMP geen directe invloed heeft op de opleidingen is het van groot belang dat apothekers zelf in actie komen, benadrukt De Smidt. “Apothekers kunnen in hun eigen regio bijdragen aan beter onderwijs. Zij kunnen contact opnemen met de ROC’s en zich profileren als docent of als stagebedrijf.” Verder geeft De Smidt aan dat van opleidingen mag worden verwacht dat zij de bekende zelfzorgstandaarden in voldoende mate behandelen.

Ook Jacqueline Mooij, projectleider arbeidsmarkt en onderwijs van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, is van mening dat apothekers op dit punt zelf een verantwoordelijkheid hebben. “Apothekers kunnen gezamenlijk – bijvoorbeeld in regionaal verband – aan de opleiding duidelijk maken welke onderwerpen assistenten op het gebied van zelfzorg moeten beheersen.” Volgens Mooij is het voor opleidingen niet eenvoudig de juiste keuzes te maken uit de vele aspecten van de zelfzorg. Het veld kan daarbij helpen.”

Mooij en De Smidt zien beiden de ernst in van het signaal dat de apothekers afgeven. Zij geven aan de kennis van zelfzorg onder assistenten zelf te gaan onderzoeken.

Bijscholing

Apothekers blijken in de praktijk de gebrekkige kennis van zelfzorg vooral zelf op te lossen. 93,2% van de respondenten geeft aan afgestudeerde assistenten zelf bij te scholen op het gebied van zelfzorg. Ook werken apothekers aan hun eigen kennis van zelfzorg. Zo’n 75% investeert hierin door onder andere het bestuderen van literatuur en het volgen van dezelfde onlinecursussen als de assistenten. Daartegenover staat echter een apothekersgroep van 25,7% die het niet nodig vindt de eigen kennis van zelfzorg up to date te houden.

Document acties

Back to top