Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minister wil studie naar kleiner doosje paracetamol

PW Magazine 45, jaar 2010 - 08-11-2010
Paracetamolverpakkingen moeten mogelijk kleiner. Edith Schippers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen opdracht gegeven dit te onderzoeken.
Minister wil studie naar kleiner doosje paracetamol

Dit omdat het aantal vergiftigingen met paracetamol blijft toenemen. Naast kleine verpakkingen van twintig tabletten verkopen drogisterijen en apotheken soms ook bulkverpakkingen van vijftig of honderd stuks.

In 2007 is de nieuwe Geneesmiddelenwet inwerking getreden. Hierbij werd de herziene indeling van zelfzorggeneesmiddelen in drie groepen van kracht: Algemeen Verkrijgbaar (AV), Uitsluitend Apotheek Drogist (UAD) en Uitsluitend Apotheek (UA). Met deze nieuwe indeling, en de daarbij horende bredere verkrijgbaarheid van AV-middelen, groeide het gebruik van een aantal zelfzorggeneesmiddelen zoals paracetamol. Het is echter niet zeker of de sterke verkoopstijging van paracetamol direct gerelateerd is aan de toename van het aantal paracetamolintoxicaties.

Het aantal paracetamolvergiftigingen stijgt al sinds 2001, zo blijkt uit onderzoek van het bureau Nivel. Gegevens van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum laten zien dat het aantal vergiftigingen met paracetamol in de periode tussen 2005 en 2009 is gestegen van ongeveer 1800 naar ruim 2600 gevallen, een toename van 45%.

Het college moet onderzoeken of een verkleining van de verpakkingsgrootte leidt tot minder vergiftigingen. De KNMP is al jaren voorstander van kleinere verpakkingen van maximaal twintig stuks. Deze moeten de consumenten bewuster maken van de gevaren van het medicijn.

In de ons omringende landen is de verkoop van paracetamol al aan banden gelegd. Zo is in Duitsland paracetamol alleen nog maar verkrijgbaar in dozen van maximaal twintig stuks. Ook in België en in het Verenigd Koninkrijk gelden beperkingen.

Document acties

Reacties

Anoniem
08-11-2010 21:53
zegt:

Het probleem wordt niet opgelost door de verpakking aan te passen.5x20= ook 100. Alleen registratie op naam biedt enige rem. De categorie UAD dient te verdwijnen. In ieder geval dienen geneesmiddelen die interacties en contra-indicaties hebben zoals NSAID's minimaal UA te zijn. Het beleid van het CBG is een schande, maar een nog grotere schande is dat de KNMP zulks gedoogd en niet in beroep gaat. Deze Don Quichot uit Leidschendam moet zonder steun van de koepel naar de Raad van State. de rechtbank in Den Haag heeft intussen uitgesproken dat artsen en apothekers verantoordelijk zijn voor de aankoop van alcohol en zelfzorggeneesmiddelen van hun patienten. Intussen kosten de protonpompremmers 1 euro per stuk bij de Drogist. Zij de handel, apotheekhoudenden de gratis zorg.

Mevr vd Lelie KNMP 20 april 2010 CBG:

. In de grootverpakkingen die als UA zijn ingedeeld, ik heb een aantal signalen uit de praktijk gekregen dat daar nu door de apotheken al op bewaakt wordt op woonverband en dat daar in een aantal gevallen al uit is gekomen dat de medicatiebewaking dan automatisch wordt toegepast op alle gezinsleden of huisgenoten van de patiënt en dat daar ook contra-indicaties en interacties uit zijn gekomen, zodat die patiënten tijdig gewaarschuwd kunnen worden tegen het gebruik van deze NSAID’s en daar wil ik het graag bij laten.

Back to top