Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Doorlichten medicatie bewoners verzorgingshuis loont

PW Magazine 37, jaar 2011 - 09-09-2011
Het structureel doorlichten van de medicatie van bewoners in verzorgingshuizen levert gezondheidswinst en een flinke kostenbesparing op. Dat is de conclusie van het project Polyfarmacie, dat in achttien Groningse verzorgingshuizen is uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Proeftuin Farmacie Groningen (PFG).
Doorlichten medicatie bewoners verzorgingshuis loont

Aan het project werkten 34 huisartsen, zestien apothekers en twintig medewerkers van verzorgingshuizen mee. Samen brachten zij de risico’s van polyfarmacie (het slikken van vijf of meer middelen) in kaart.

De beoordeling van alle medicijnen van de 399 betrokken bewoners levert, naar schatting, een besparing op van € 46.000. Vooral de kosten van medicijnen werden teruggedrongen. Zorgverleners beoordeelden per bewoner welke medicijnen overbodig waren of juist voorgeschreven moesten worden.

Verder namen zorgverleners maatregelen om ongewenste bijwerkingen te voorkomen, medicatiefouten te vermijden en therapietrouw te stimuleren. De beoordeling van medicijnen leverde 654 wijzigingen op; 362 keer stopten bewoners met een medicijn. Maagbeschermer omeprazol bleek het meest gewijzigde medicijn. Lees verder in PW37.

Document acties

Reacties

18-09-2011 17:55
D.T. Hendriksz zegt:

Ook dit onderzoek is economisch slecht onderbouwd. Er ontbreken nogal wat gegevens. Wat zijn de gemaakte kosten om tot deze, geraamde, besparing in doosjes te komen? Dat is bij dit onderzoek niet meegenomen. We worden in theorie per 2012 betaald voor de zorg en niet langer voor de zorg via de doosjes. Om nu te komen met dit soort berichten is onverstandig. Grofweg zullen de kosten een 120.000 euro aan manuren hebben bedragen. Geraamde besparing 40.000. Het kost de verzekeraar dan 80.000 euro. Dat kan heel goed kloppen. Kaiser Permanente doet niet anders en heeft A Klink herhaalde malen gezegd dat goede zorg duurdere zorg is: KP heeft dan ook hogere premies dan de concurrerende verzekeraars. Dat kan in de USA. Vrije markt, vrije prijzen, vrije keuze.

Back to top