Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorg voor hart- en diabetespatiënt onvoldoende

PW Magazine 46 / 47, jaar 2010 - 08-11-2010
De door patiënten ervaren diabeteszorg voldoet niet aan de Zorgstandaard. Dat concludeert de Diabetesvereniging Nederland (DVN) in de Diabetes Zorgmonitor 2010.

DVN onderzocht voor deze monitor de verschillen in de ervaren diabeteszorg door ruim vijfduizend patiënten met diabetes type 1 en 2. 60% van de respondenten blijkt nog geen zorgplan te hebben en bij 25% is geen onderzoek gedaan naar complicaties. Verder is de Diabetes Zorgwijzer – een handleiding met informatie over persoonlijke diabeteszorg – bij ongeveer de helft van de patiënten niet bekend.

Positief is volgens DVN dat de respondenten goed op de hoogte zijn van de persoonlijke streefwaarden en ook goede algemene kennis hebben over hoe vaak en door wie ze gecontroleerd moeten worden. Ook positief is dat bloedonderzoek en onderzoek naar ogen en nieren in bijna alle gevallen jaarlijks of vaker wordt gedaan.

Zorg die niet het niveau haalt van de zorgstandaard en een tekort aan inzicht van de patiënten in hun eigen ziekte leiden volgens DVN tot onnodige zorgkosten, meer complicaties en mindere kwaliteit van leven. DVN zal met de resultaten van deze Zorgmonitor in de hand blijven opkomen voor verbetering van de diabeteszorg.

Document acties

Back to top