Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisarts laat webapotheek links liggen

LHV: werk samen met lokale apotheek

PW Magazine 43, jaar 2010 - 25-10-2010
72% van de huisartsen weigert een herhaalrecept te tekenen dat van een online apotheek afkomstig is. Dit blijkt uit een poll van huisartsvandaag.nl waaraan 331 huisartsen meededen.
Huisarts laat webapotheek links liggen

83 huisartsen (25%) zeggen ongeveer tien recepten per maand te tekenen, drie huisartsen tekenen tussen tien en twintig recepten per maand en zes huisartsen tekenen maandelijks meer dan twintig recepten.

In een reactie geeft de LHV aan de voorkeur te geven voor samenwerking met de eigen lokale apotheek, die ook meedoet aan het FTO. Dit komt de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede. Wel is de patiënt vrij zelf een apotheek te kiezen waar hij zijn recepten aanbiedt. Huisartsen die een aanvraag krijgen van een online apotheek moeten deze op verschillende punten beoordelen, zegt de LHV. Zo moeten zij verifiëren dat de aanvraag van de patiënt zelf komt. Ook moet de huisarts beoordelen of hij voldoende controle op het geneesmiddelengebruik kan houden en of hij de verantwoordelijkheid wil nemen voor het tekenen van het recept.

Thuisbezorging

Ook de KNMP staat achter de uitslag van de poll. Woordvoerder Rob Sebes stelt dat online apotheken belangrijke zorgtaken niet kunnen uitvoeren en een bedreiging vormen voor de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening: “Uit de poll van huisartsvandaag.nl blijkt dat het merendeel van de huisartsen het daarmee eens is en niets voelt voor samenwerking met internetapotheken die zich uitsluitend toeleggen op de verstrekkingvan herhaalmedicatie. Internetapotheken willen geen spoedmedicatie leveren, geen medicijnen die gekoeld bewaard moeten worden en geen medicijnen die speciale bereiding behoeven. Voor die farmaceutische zorg blijven klanten van internetapotheken aangewezen op de apotheek om de hoek.”
Als voorbeeld geeft Sebes online apotheek De Thuisapotheek. Op de website schermt deze apotheek met gratis thuisbezorging. Een service die reguliere apotheken al lange tijd aan hun patiënten verlenen. “De KNMP maakt zich vooral zorgen over het feit dat De Thuisapotheek vooral oudere patiënten met multimorbiditeit lijkt te benaderen. Het Harm-onderzoek toonde aan dat juist deze kwetsbare patiënten een verhoogd risico hebben op schade door verkeerd medicijngebruik. Uit het recente Pharm-onderzoek [zie promotie Anne Leendertse; Pharm Weekbl 2010;145(37):14-7] blijkt dat de helft van de ziekenhuisopnamen door verkeerd medicijngebruik is te voorkomen als risicopatiënten intensief begeleid worden door huisarts en apotheker samen. Dat kan uiteraard alleen wanneer die zorgverleners dichtbij de patiënt staan.”

Landelijk werkend

Apotheker Gerard Berwald van De Thuisapotheek zegt zich niet te herkennen in de cijfers van huisartsvandaag.nl: “Onze ervaring is dat zo’n 70 tot 80% van de huisartsen meewerkt aan de verzoeken van De Thuisapotheek. Maar wij zijn een landelijk werkende apotheek en geen online apotheek. En ik denk dat ook de huisartsen ons niet als zodanig zien. Patiënten kunnen bij ons een vrijblijvend abonnement afsluiten. Wij verzorgen vervolgens de aanvraag van de chronische medicatie bij de eigen huisarts.”

Document acties

Back to top