Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Borstkanker: geen zoledroninezuur

PW Magazine 48, jaar 2011 - 01-12-2011
Zoledroninezuur, toegevoegd aan standaard adjuvante therapie, verbeterde de uitkomsten van borstkankerpatiënten niet.

Dit blijkt uit Brits onderzoek onder ruim 3300 patiënten [N Engl J Med. 2011;365(15):1396-405]. Ongeveer de helft van hen kreeg naast de gebruikelijke therapie zoledroninezuur. Na een gemiddelde follow-up van 59 maanden was de ziektevrije overleving in beide groepen 77%. Ook de algehele overleving verschilde nauwelijks (85,4% in de zoledroninezuurgroep versus 83,1% in de controlegroep). In de zoledroninezuurgroep kwam osteonecrose van de kaak vaker voor. Andere bijwerkingen waren hetzelfde voor beide groepen.

Document acties

Back to top