Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bevacizumab ook als eerstelijnsbehandeling samen met capecitabine

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 02-06-2011
De therapeutische indicatie van Avastin (bevacizumab) mag toch uitgebreid worden. Het CHMP heeft een eerder negatief advies na heroverweging omgezet in een positief advies.

Het middel kan nu ook als eerstelijns­behandeling in combinatie met capecitabine gebruikt worden bij patiënten met gemetas­taseerde borstkanker die andere chemo­thera­peutica (zoals taxanen of anthracyclines) niet kunnen verdragen.

Document acties

Back to top