Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers actief in melden medicatie-incidenten

PW Magazine 43, jaar 2010 - 21-10-2010
Apothekers hebben tijdens de eerste Nationale Meldweek Patiëntveiligheid Eerste Lijn zeer actief incidenten gemeld. Ruim twee derde van de meldingen kwam uit een openbare apotheek. Tijdens de meldweek konden apothekers meldingen invoeren via de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) of via een meldsysteem dat voor alle eerstelijnszorgverleners openstond.
Apothekers actief in melden medicatie-incidenten

Via CMR kwamen tijdens de meldweek 178 meldingen binnen. Ook negentien van de honderd meldingen die binnenkwamen in het algemene meldsysteem waren afkomstig uit een apotheek. Alle medicatiegerelateerde meldingen worden momenteel door het CMR-team geanalyseerd.

Volgens de KNMP heeft de meldweek ertoe geleid dat apothekers actiever incidenten melden. KNMP en NVZA zijn verheugd over deze ontwikkeling. “Het toont aan dat apothekers werk maken van de verdere verbetering van de medicatieveiligheid”, stelt de KNMP in een persbericht. Op dit moment nemen 750 openbare apotheken en honderd ziekenhuizen deel aan CMR.

Van de incidenten die in de meldweek bij CMR zijn ingevoerd, is in 70% van de gevallen een daadwerkelijk ongeluk met medicijnen voorkomen.

Document acties

Back to top