Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apixaban zinvol bij atriumfibrilleren

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011
Patiënten met atriumfibrilleren bij wie vitamine-K-antagonisten ongeschikt zijn, kunnen baat hebben bij apixaban.

De remmer van factor Xa verlaagde het risico op beroertes en systemische embolieën, zonder dat er meer ernstige bloedingen of intracraniale bloedingen optraden in vergelijking met acetylsalicylzuur [N Engl J Med 2011; 364(6):806-17]. Het onderzoek omvatte 5599 patiënten met atriumfibrilleren die tweemaal daags apixaban 5 mg kregen of dagelijks 81 tot 324 mg acetylsalicylzuur. De studie werd vroegtijdig afgebroken wegens de duidelijke effectiviteit van apixaban. Beroerte of systemische embolie kwam in de apixabangroep jaarlijks voor bij 1,6% voor, in vergelijking met 3,7% in de acetylsalicylzuurgroep.

Document acties

Back to top