Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apixaban beter bij preventie beroerte

PW Magazine 38, jaar 2011 - 23-09-2011
Het nieuwe middel apixaban is beter dan warfarine in het voorkomen van beroertes of systemische embolieën. Onder patiënten met atriumfibrilleren veroorzaakt apixaban minder bloedingen en leidt het tot minder sterfte.
Apixaban beter bij preventie beroerte

Dit blijkt uit onderzoek van een groep artsen uit verschillende landen [Granger et al., N Engl J Med. E-publicatie 27 augustus 2011].

Patiënten met atriumfibrilleren hebben een verhoogd risico op beroertes. Warfarine en andere vitamine-K-antagonisten zijn effectieve middelen die dit risico met ongeveer twee derde verlagen. Een groot nadeel van deze middelen is de nauwe therapeutische breedte waardoor continue controle nodig is. Ook geven ze interacties met andere geneesmiddelen en voedsel.

Van twee nieuwe anticoagulantia is recent aangetoond dat ze equivalent of superieur zijn aan warfarine in het voorkomen van beroertes of systemische embolieën. Een van deze middelen, apixaban, is een directe remmer van factor Xa. Het wordt oraal ingenomen en heeft een snelle absorptie. Een eerder onderzoek heeft aangetoond dat apixaban, vergeleken met acetylsalicylzuur, het aantal beroertes of systemische embolieën verlaagde met 55%. Dit zonder het risico te verhogen op ernstige bloedingen.

Het huidige onderzoek vergelijkt apixaban met warfarine bij ruim 18.000 patiënten met atriumfibrilleren die minimaal nog een andere risicofactor voor een beroerte hadden. De patiënten in de apixabangroep moesten 5 mg van dit middel tweemaal daags innemen. De gemiddelde followuptijd bedroeg 1,8 jaar. Het primaire eindpunt was ischemische of hemorragische beroerte of systemische embolie.

Dit eindpunt werd bij 1,27% van de patiënten in de apixabangroep vastgesteld en bij 1,60% in de warfarinegroep (hazardratio met apixaban 0,79). Van de patiënten in de apixabangroep hadden er 2,13% per jaar een ernstige bloeding in vergelijking met 3,09% in de warfarinegroep (hazardratio 0,69). Het sterftepercentage was respectievelijk 3,52% en 3,94% (hazardratio 0,89).

Een hemorragische beroerte kwam relatief weinig voor, namelijk bij 0,24% per jaar bij de patiënten in de apixabangroep en bij 0,47% in de warfarinegroep (hazardratio 0,51). Het percentage ischemische beroertes of beroertes door een onbekende oorzaak was 0,97% per jaar bij de patiënten die apixaban gebruikten en 1,05% per jaar bij warfarinegebruikers (hazardratio 0,92).

Document acties

Back to top