Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antipsychotica effectief bij depressie

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 26-05-2011
Tweedegeneratie-antipsychotica zijn effectief bij depressie, sommige als monotherapie, andere als adjuvante therapie. De bijwerkingen zijn echter aanzienlijk.

Dat blijkt uit een review van de Cochrane Collaboration, een wereldwijd netwerk van vrijwilligers dat continu bijhoudt welke gerandomiseerde studies verschijnen. De review, die 28 gerandomiseerde studies met in totaal 8487 deelnemers omvatte, onderzocht de effectiviteit van vijf tweedegeneratie-antipsychotica: amisulpride, aripiprazol, olanzapine, quetiapine en risperidon. De belangrijkste uitkomstmaat was ten minste 50% daling van de depressiescores op vragenlijsten na twaalf weken behandeling.

Bij de behandeling van depressie bleek quetiapine effectief als monotherapie. Als adjuvante therapie toonden aripiprazol, quetiapine en risperidon gunstige resultaten. Amisulpride-monotherapie bleek te helpen tegen dysthymie. De gegevens van olanzapine waren te beperkt om over dit middel conclusies te trekken.

Een nadeel van antipsychotica is dat ze ten opzichte van antidepressiva aanzienlijke bijwerkingen hebben. Dit geldt zowel voor monotherapie als voor adjuvant gebruik van antipyschotica.

Welke betekenis de bevindingen van deze review voor de praktijk hebben, is nog onderwerp van discussie. Dat komt doordat de trials beperkt van omvang zijn en vooral kortetermijneffecten onderzochten. Grotere studies met een langere follow-up zijn nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de effectiviteit en toepasbaarheid van tweede generatie-antipsychotica bij depressie.

Document acties

Back to top