Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

'Goedkoop is niet altijd doelmatig'

Nefarma uit kritiek op IDEA2

PW Magazine 12, jaar 2011 - 22-03-2011
Agis/Achmea beloont apothekers met een hoger tarief als zij huisartsen stimuleren tot goedkoop voorschrijven. Volgens Nefarma mogen financiële overwegingen nooit leidend zijn bij het voorschrijven. De KNMP ziet grote risico’s voor de apotheker.
'Goedkoop is niet altijd doelmatig'

Apothekers met een IDEA-contract kunnen tegen een gemiddelde verhoging van € 0,35 per receptregel ook de specialités Lipitor, Crestor en Pariet opnemen in de multi-sourcelijst. Deze drie single-sourcemiddelen – geneesmiddelen die alleen als specialité beschikbaar zijn – leveren voor apothekers een financieel risico op. Apothekers moeten dus in gesprek met de voorschrijver over het omzetten van patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken.

Het voorstel heeft Agis/Achmea voorgelegd aan alle 1600 apothekers met een IDEA-contract.  Over het aantal apotheken dat heeft ingetekend voor IDEA2 kan de zorgverzekeraar geen mededelingen doen.

In een brief aan Agis/Achmea doet Nefarma een dringend beroep op de zorgverzekeraar het IDEA2-concept te heroverwegen. Nefarma stelt dat de portemonnee van de apotheek niet de juiste weg is om kwaliteit en doelmatigheid in de zorg te bevorderen. Het voorschrijven moet volgens de brancheorganisatie gebaseerd zijn op goede richtlijnen en op de vraag of het geneesmiddel ook het gewenste resultaat oplevert. De KNMP stelt dat aan IDEA2 grote financiële risico’s zijn verbonden voor de apotheker omdat deze verantwoordelijk is voor de inkoop maar de financiële gevolgen niet kan overzien.

Substitueren

In een brief aan Nefarma weerlegt Agis/Achmea de kritiek en stelt dat het niet de bedoeling is dat apothekers rücksichtlos gaan substitueren. Roland Eising, manager farmacie van Agis:  “De apotheker is de aangewezen persoon om de discussie aan te gaan met de voorschrijver en deze te stimuleren de richtlijn te volgen. Maar de huisarts blijft autonoom in zijn beslissingen.” Volgens Eising zal IDEA2 de relatie tussen apothekers en huisartsen niet verstoren. In veel plaatsen hebben apothekers en huisartsen in het FTO reeds afspraken gemaakt over het volgen van richtlijnen en doelmatig voorschrijven. “Bovendien kan niemand tegen het volgen van de richtlijnen zijn”, aldus Eising.

Ook voor Nefarma moeten de richtlijnen leidend zijn, zo stelt woordvoerder Paul Wouters. “Daarom moet kwaliteit het uitgangspunt blijven en niet de kosten: goedkoop is niet altijd doelmatig.” Nefarma zegt in gesprek te blijven met Agis/Achmea. “Het is nu aan Agis/Achmea te onderzoeken of IDEA2 ook voldoende volgers zal krijgen onder apothekers. Wij zijn benieuwd of kwaliteit ook echt leidend zal zijn in dit systeem.”

Document acties

Back to top