Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NPCF: ‘Ontwikkeling apotheekzorg onvoldoende’

PW Magazine 50, jaar 2010 - 09-12-2010
Verzekeraars en apothekers maken onvoldoende afspraken over extra zorg. Slechts 40% van de apothekers met plannen voor extra zorg kunnen deze ook uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek van de patiëntenfederatie NPCF onder honderd apotheken.
NPCF: ‘Ontwikkeling apotheekzorg onvoldoende’

De NPCF en de CG-raad vinden het zorgelijk dat initiatieven om de dienstverlening van apotheken te verbeteren niet van de grond komen. Apothekers en zorgverzekeraars komen nog weinig tot geslaagde vernieuwingen van zorg. Voor de begeleiding van ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken is bijvoorbeeld te weinig aandacht.

De KNMP steunt het streven naar een betere kwaliteit, maar benadrukt dat de farmaceutische zorg in Nederland wereldwijd van het hoogste niveau is.

Waarom de apothekers en zorgverzekeraars onvoldoende tot samenwerking komen, daarover doen de organisaties geen uitspraken. NPCF-woordvoerder Nicole Velthuis: “Voor ons gaat het erom dat elk goed initiatief zou moeten leiden tot verbetering van zorg. Het probleem zit aan beide kanten.”

Uit een verkenning die de NPCF dit jaar deed onder honderd apotheken blijkt dat 60% plannen voor extra zorg indienden bij zorgverzekeraars. 40% van die apotheken kon deze initiatieven vastleggen in een afspraak; slechts 20% vond die afspraken ook bevredigend.

De KNMP herkent zich niet in deze resultaten. KNMP-woordvoerder Rob Sebes: “Apotheken doen juist heel veel aan innovaties, ondanks dat zij kampen met financiële problemen. Wij hopen dat de NPCF en de CG-raad ons ook steunen in de strijd om een rechtvaardig apotheektarief.”

Vijf wensen

De NPCF en de CG-raad vinden dat de kwaliteit van de zorg die apotheken leveren de komende vijf jaar moet verbeteren. Overheid en zorgverzekeraars moeten daarom stoppen met zich uitsluitend richten op de prijs van geneesmiddelen.

In een lijst met vijf wensen geven de NPCF en de CG-raad aan wat VWS-minister Schippers, de apotheken en de zorgverzekeraars moeten verbeteren. Bovenaan de wensenlijst staat een toegankelijk netwerk van apotheken; een apotheek moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Verder moeten apotheken meer extra zorg leveren aan chronisch zieken en kwetsbare ouderen en de effectiviteit van geneesmiddelenzorg moet omhoog, want met het voorschrijven en het gebruik van geneesmiddelen gaat nog te veel mis. De informatie-uitwisseling tussen ziekenhuis, huisarts, apotheek en patiënt moet beter.

Ook pleiten de NPCF en de CG-raad voor een andere bekostiging van de apotheek. Het accent ligt nu op de vergoeding van verstrekte recepten. Vanaf 2011 moeten financiële prikkels voor extra kwaliteit van zorg centraal komen staan.

 

Document acties

Back to top