Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Friese apothekers op thuisconsult

PW Magazine 44, jaar 2010 - 02-11-2010
Apothekers met een contract met zorgverzekeraar De Friesland gaan patiënten thuis bezoeken voor een farmaceutisch consult. Zij ontvangen hiervoor een extra vergoeding.

Negenentwintig apothekers en zestien apotheekhoudende huisartsen hebben voor de aanvullende module voor het thuisconsult van De Friesland gekozen. De zorgverzekeraar stelt uitvoering van het thuisconsult niet verplicht voor apothekers met een basiscontract; zij kunnen hier zelf voor kiezen. Over de hoogte van de vergoeding die de apotheker ontvangt voor een thuisconsult doet de zorgverzekeraar geen mededeling.

De zorgverzekeraar is afgelopen zomer gestart met het thuisconsult, maar heeft deze dienst pas onlangs voor zijn verzekerden bekendgemaakt. Een apotheker, een apotheekhoudend huisarts of een gespecialiseerde assistent bezoekt ouderen die zes maanden of langer minimaal vijf geneesmiddelen gebruiken, waarvan ten minste één in verband met diabetes of hart- en vaatziekten. Ook patiënten van wie de medicatie na een ziekenhuisopname is gewijzigd, komen voor deze dienst in aanmerking. De apotheker, een huisarts, een familielid of de patiënt zelf kan het consult aanvragen.

Document acties

Back to top