Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bloeddrukaanpak werkt

PW Magazine 43, jaar 2010 - 29-10-2010
De bloeddruk van hypertensiepatiënten bleek vaker onder controle indien apothekers en huisartsen samenwerkten bij de bloeddrukbehandeling.

Dat vonden Amerikaanse onderzoekers [Arch Intern Med 2010;170(18):1634-9]. In de interventiegroep werden patiënten minimaal om de twee maanden gezien en begeleid bij hun medicijngebruik en levensstijl. Na negen maanden was hun bloeddruk gemiddeld zo’n 10 mmHg lager dan in de controlegroep die de standaardbehandeling kreeg. De bloeddruk was onder controle bij 75% van de interventiegroep en 51% van de controlegroep.

Document acties

Back to top