Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheek in Akkrum ver onder de maat

PW Magazine 50, jaar 2010 - 10-12-2010
Een vestiging van apotheek Mid-Fryslân in Akkrum mag op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) per direct niet meer functioneren als volwaardige apotheek.

De vestiging in Akkrum mag nu alleen nog geneesmiddelen verstrekken waarvan de recepten elders zijn verwerkt en klaargemaakt. Nog voor dit weekend moeten de voorraden geneesmiddelen worden weggehaald en de etiketprinters en etiketten verwijderd worden.

Tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek bleek dat in Akkrum geen apotheker werkte. De vestiging in Akkrum was bij de Inspectie niet eens bekend als apotheek. Ook stond er geen apotheker ingeschreven wat volgens de Geneesmiddelenwet wel vereist is om bijvoorbeeld recepten te mogen verwerken. Omdat de apotheek daarmee de Geneesmiddelenwet overtreedt, legt de IGZ mogelijk een boete op.

Ook constateerde de Inspectie veel gebreken in de apotheek: of de medicatiebewaking correct werd uitgevoerd, was niet te achterhalen. Ook vertoonde de werkwijze bij de receptafhandeling gebreken zodat fouten op etiketten mogelijk niet werden ontdekt.

Verder bleek van een groot aantal geneesmiddelen de houdbaarheidsdatum verstreken en ontbrak temperatuurregistratie bij geneesmiddelen die in de koelkast moeten worden bewaard. De apotheek beschikte niet over een gedocumenteerd kwaliteitssysteem. Een privacyruimte ontbrak en wegens een bevroren afvoer had de apotheek te kampen met wateroverlast.

Document acties

Reacties

Anoniem
10-12-2010 18:59
zegt:

Akkrum, de IGZ-website gaat verder dan het PW:

Maatregelen
Vanaf vandaag mogen geen recepten meer worden verwerkt in Akkrum. Er mogen uitsluitend nog geneesmiddelen aan patiënten worden overhandigd die elders zijn klaargemaakt. Voor het weekend moeten de voorraden geneesmiddelen weggehaald worden en de etiketprinters en etiketten verwijderd. Mocht tijdens een onaangekondigde inspectie blijken dat er nog apotheekwerkzaamheden uitgevoerd worden, dan zal de locatie per direct volledig gesloten worden.

Als je auto’s mag besturen zonder rijbewijs en apotheken zonder apothekersdiploma, waarom zou je dan nog een rijbewijs of apothekersdiploma halen?
Beboeten is goed, maar sluiten is verplicht zonder ingeschreven apotheker.

“Vliegt u ook zonder piloot?” , vroeg de VJA van Elien Peterse. Het Parlement oordeelde dat ze gelijk had. Het kwam te staan in de Geneesmiddelenwet. Ter bevordering van de farmacie.

Back to top