Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW47

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Betaalbaarheid

Voor de behandeling van kanker komen in de nabije toekomst verschillende nieuwe cel- en gentherapieën op de markt, naast al beschikbare gelijksoortige kankerbehandelingen, en therapieën voor zeldzame genetische aandoeningen zoals spinale musculaire atrofie (SMA) en metachromatische leukodystrofie (MLD).

25-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Voor de zorg

Maandagochtend, 7:30 uur, in de vertrouwde rij voor de kledinguitgifte. De zorg is al gestart met de dag.

25-11-2022 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Verdere daling aantal hiv-diagnoses in Nederland

Het percentage recente hiv-infecties bij mannen die seks hebben met mannen is in 2021 gedaald van 37% in de periode 2018-2020 naar 27%. Deze daling wijst op de goede werking van de hiv-preventiepil PrEP. Dat concludeert de Stichting HIV Monitoring, die benadrukt dat de pil nog niet voor iedereen op tijd beschikbaar was.

17-11-2022 | door PW

Herexamen 2022 PW47

Mag een patiënt die recent een bariatrische ingreep heeft ondergaan een protonpompremmer gebruiken?

23-11-2022 | door Anneke Cancrinus, apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Let op bij biotine of Sint-Janskruid en levothyroxine

Patiënten en zorgverleners moeten alert zijn op de effecten van biotine en Sint-Janskruid in combinatie met het schildkliermedicijn levothyroxine. Biotine kan de testresultaten van schildklierfunctietesten beïnvloeden en levothyroxine heeft een wisselwerking met Sint-Janskruid. Daarvoor waarschuwt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

16-11-2022 | door PW

Marktplaats en IGJ samen tegen illegale medicijnen

Marktplaats en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaan samen de illegale handel in (receptplichtige) geneesmiddelen terugdringen en de bewustwording bij kopers en verkopers vergroten. Dat hebben de toezichthouder en het online handelsplatform vandaag bekendgemaakt.

14-11-2022 | door PW

Handelsvergunnig voor nieuwe booster Vidprevtyn Beta

Het coronavaccin VidPrevtyn Beta is geschikt als booster voor iedereen vanaf 18 jaar die eerder is gevaccineerd met een vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Janssen. Dat is het advies van het beoordelingscomité van het EMA, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

16-11-2022 | door PW

Indicatiegebied zanubrutinib verder uitgebreid na CHMP-advies

De tyrosinekinaseremmer zanubrutinib (Brukinsa) heeft opnieuw groen licht gekregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied.

25-11-2022 | door PW

Zesduizend gebruikers oxycodon + paroxetine

De SFK telde in 2021 in Nederland 450.000 gebruikers van oxycodon. Recent onderzoek wijst uit dat één van de bijwerkingen van oxycodon – ademnood – kan verergeren bij gelijktijdig gebruik met paroxetine. In 2021 waren er zesduizend mensen die mogelijk gelijktijdig oxycodon en paroxetine gebruikten. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

25-11-2022 | door SFK

‘Gen- en celtherapieën zijn straks niet meer weg te denken’

De middelen op basis van gen- en celtherapie zijn nu vooral gericht tegen zeldzame genetische aandoeningen en kanker, zegt universitair docent Renske ten Ham. Maar het veld verandert: meer en grotere bedrijven raken geïnteresseerd en het indicatiegebied wordt breder. “Er lopen momenteel vroege klinische trials naar de toepassing bij diabetes.”

25-11-2022 | door Delia Titre

‘Oncologische kennis openbaar apotheker kan en moet beter’

Het aantal mensen met kanker zal de komende decennia fors toenemen. Daarop moeten openbaar apothekers zich voorbereiden, vindt Frank Jansman, omdat zij steeds vaker met deze groep patiënten te maken zullen krijgen. “Als je dan nauwelijks iets weet over chemo-, targeted- en immuuntherapie, is het erg lastig goede farmaceutische zorg te leveren.”

25-11-2022 | door Frans van den Houdt

‘Uitzicht op aanpak van nu nog onbehandelbare ziektes’

Cel- en gentherapiegeneesmiddelen bieden extra behandelopties, ook voor aandoeningen waarvoor nu nog geen therapie bestaat. De ziekenhuisapotheek van het Radboudumc maakt gentherapie-geneesmiddelen voor toediening gereed en bereidt celtherapie-geneesmiddelen voor onderzoek. “Sommige ATMP’s zijn lastig te maken.”

25-11-2022 | door Linda de Jonge

Kostprijs-plusmodel geeft inzicht in reële prijzen gentherapieën

Goed nieuws voor patiënten met de zeldzame erfelijke spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) en de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte metachromatische leukodystrofie (MLD). Sinds kort zijn de veelbelovende gentherapieën Zolgensma en Libmeldy toegelaten tot de Europese markt. Maar de prijzen van deze behandelingen zijn fors hoger dan van bestaande therapieën voor deze indicaties, terwijl effectiviteit op lange termijn nog niet altijd duidelijk is.

25-11-2022 | door Frederick W. Thielen, Renaud J.S.D. Heine, Sibren van den Berg, Renske M. T. ten Ham en Carin A. Uyl-de Groot

Antihypertensiva: geen verschil bij inname in ochtend of avond

’s Ochtends of ’s avonds innemen van antihypertensiva geeft geen verschil in de incidentie van belangrijke cardiovasculaire uitkomsten. Apothekers kunnen patiënten adviseren hun bloeddrukverlagende medicatie in te nemen op een tijdstip dat ongewenste effecten minimaliseert.

25-11-2022 | door Linda de Graaf

Klein risico melanoom bij lage dosis methotrexaat

Laaggedoseerd methotrexaat is geassocieerd met een verhoogd risico op melanoom. Het absolute risico kan echter als verwaarloosbaar worden beschouwd.

25-11-2022 | door Linda de Graaf

Meer regie nodig bij toegang tot medicatie vóór registratie

Een ‘om niet’ (lees: gratis)-verstrekking via de fabrikant is in Nederland de enige reële mogelijkheid om geneesmiddelen beschikbaar te maken vóór registratie. De beslissing over beschikbaarheid ligt in deze fase daarmee volledig bij fabrikanten. “Hier ligt echter een kans voor artsen en apothekers om een begeleide introductie van het middel in Nederland voor te bereiden.”

25-11-2022 | door Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, Atse Huisman, Anke Pisters-van Roy, Lonneke Timmers, Hans Gelderblom, Nicole Blijlevens en Carla Hollak

Hoofdrol voor dendritische cel bij ontwikkeling nieuwe kankertherapie

Sinds de ontdekking dat het immuunsysteem de ontwikkeling van kanker limiteert, zijn er veel therapieën ontworpen die een immuunrespons tegen kanker opwekken. Het doel van promovenda Camille Le Gall is het activeren van tumorspecifieke T-cellen die tumorcellen opsporen en vernietigen. Hiervoor wordt een moleculair platform gebruikt dat antigenen selectief aflevert bij de dirigenten van ons immuunsysteem: de dendritische cellen.

25-11-2022 | door Camille Le Gall

Vijfhonderd reviews per jaar

Meer contact met patiënten en zorgverleners en echt inhoudelijk bezig kunnen zijn, is wat volgens Marjolijn Roper-Venema haar werk als medicatiebeoordelaar bijzonder maakt. “Ik pik de krenten uit de pap.”

25-11-2022 | door Delia Titre
Back to top